DIF:n jäsenet tarjosivat osaamistaan yrittäjille Slushissa

Kasvuyritykset ovat kiinnostava kohderyhmä myös kokeneelle hallitustyötä tekevälle ihmiselle. Neljä DIF:n jäsentä tapasi startup-yrittäjiä ja jakoi ajatuksiaan heille Slushin yhteydessä pidetyssä Founders’ Day -tapahtumassa.

Startup-yrittäjien ja sijoittajien Slush-tapahtumaan liittyvä Founders’ Day järjestettiin 29.11.2016 Kaapelitehtaalla. Directors’ Institute Finland osallistui siellä pidettyihin Roundtable-keskusteluihin teemalla 1st Class Boardwork – Pain or Gain for Startup Founder.

DIF:n jäsenet Kimmo Rasila, Ainomaija Haarla, Pentti Heikkinen ja Antti Pankakoski isännöivät pyöreän pöydän keskusteluja, joissa yrittäjät saivat kysyä itseään askarruttavia asioita hallituksen roolista ja hallitustyöstä.

DIF osallistui Slushiin antaakseen panoksensa nuorille yrityksille. Startupienkin kannattaa ajatella hallitusta voimavarana ja hyödyntää hallitusjäsenten osaamista siinä, että asiat tehdään alusta asti oikein.

Nuorten innovatiivisten ihmisten energia tarttuu ja virkistää.

–Hallitus voi auttaa yrittäjää näkemään välittömät sudenkuopat, ettei yritys törmää yksinkertaisiin ongelmiin, yrittäjänä itsekin työskentelevä Pentti Heikkinen sanoo.

Hallitus voi myös auttaa avaamaan verkostoja, joilla on tässä ajassa merkittävä rooli menestykselle.

Startupin hallituksessa erilaiset haasteet

Startupien hallitustyössä haasteena on antaa riittävä vapaus yrittäjälle innovoida, kokeilla uutta, ajatella isosti ja tähdätä maailmalle. Samaan aikaan on tärkeää pystyä erottautumaan kilpailijoista.

Hallitustyöskentely uusissa yrityksissä vaatii monipuolista osaamista, koska niillä ei ole vakiintunutta organisaatiota taustallaan.

­–Voisi jopa väittää, että hallitustyö on tästä syystä osittain vaativampaa startupeissa kuin isoissa yrityksissä, pohtii tilaisuutta DIF:n puolesta järjestänyt Kimmo Rasila, joka työskentelee muun muassa Nixun hallituksessa.

Hallituksen ja yrittäjän välisillä henkilökemioilla on suuri merkitys, koska usein toisella osapuolella eli yrittäjällä saattaa olla koko omaisuus kiinni yhtiössä.

Toisaalta pääomasijoittajien mukanaolo tuo omat mausteensa: tyypillisesti raportointikäytäntöjä ja tavoitteita, koska pääomasijoittaja haluaa aina myös irtautua yhtiöstä, mielellään nopeasti ja mahdollisimman suurella voitolla.

Ajan hermolla

Osallistumalla startupien työhön kokenut hallitusjäsen voi itse saada uusia ideoita ja pysyä mukana ajan hermolla.

–Uudet yritykset ovat usein askeleen edellä tulevista megatrendeistä. Osallistun Slushiin myös uudistaakseni opetustyötäni, sanoo Ainomaija Haarla, joka toimii yrittäjyysprofessorina Aalto-yliopistossa.

Isoilla toimijoilla on tarve tehdä yhteistyötä erikoisalojen osaajien ja joustavien kumppanien kanssa, kun maantieteelliset ja toimialarajat katoavat.

Pyöreän pöydän keskusteluissa nousikin esiin esimerkiksi kysymys siitä, mikä hallituksen rooli on ja mistä osaavia hallitusjäseniä löytää.

DIF haluaa yhdistyksenä olla mukana, kun maailmaa muutetaan.

–Nuorten innovatiivisten ihmisten energia tarttuu ja virkistää, toteaa ensimmäistä kertaa Slushiin osallistuva Antti Pankakoski.

 

 

Teksti ja kuva: Minna Rajainmäki