Globalisaatio yritysten hallitustyön näkökulmasta

Yrityksen hallitustyö on jo aikaa sitten muuttunut valvovasta ja kontrolloivasta tehtävästä strategiseen markkinoiden ja kansainvälisen politiikan tulkitsemiseen niin, että yritys voisi luovia muutoksen aalloissa ja saavuttaa tuloksia myrskyjen keskellä.

Koko maailman kattava keskinäisriippuvuus on yksi suurimmista talouselämään ja samalla koko yhteiskuntaan vaikuttavista trendeistä. Nostamme sen esille ensimmäisenä kolmesta tärkeimmästä trendistä, jotka väistämättä suoraan vaikuttavat yritysten kansainväliseen kauppaan ja joita yritysten hallituksen on aktiivisesti otettava agendalleen.

Globaali keskinäisriippuvuus tiivistyy entisestään. Talousalueet ovat toisiinsa kietoutuneita kaupan, investointien ja finanssijärjestelmien kautta. Ihmiset, tavarat, ideat ja palvelut liikkuvat ympäri maailmaa. Samaan aikaan kansalliset intressit ja perinteinen voimapolitiikan retoriikka ovat näkyneet globaaleilla areenoilla paljon voimakkaammin.

Maailman talousfoorumi käyttää globalisaation, maailmankaupan, geopolitiikan ja voimapolitiikan yhteen nivoutumisesta käsitettä geotalous. Tällaisessa toimintaympäristössä näyttävät pärjäävän ne, joilla on sekä kokoa että kykyä toimia. Tähän joukkoon kuuluvat World Economic Forumin mukaan USA, Kiina ja EU.

USA:n presidentinvaalit ja Iso-Britannian päätös lähteä EU:sta ovat hämärtäneet näkyvyyttä tulevaisuuteen entisestään. Puhutaan jopa todennäköisestä kauppasodasta. Tällä hetkellä politiikan suunnan ennustaminen on erittäin vaikeaa. Protektionismin lisääntyminen ja globalisaation hidastuminen ovat ainakin retoriikan tasolla todennäköisiä.

Monella mittarilla maailma on muuttunut myös paremmaksi.

Voittajat muutosten keskellä

Saksalaisen Bertelsmann-säätiön tutkimuksesta Globalization report 2014: Who benefits most from globalisation? käy ilmi, että Suomi on ollut globalisaation suuri voittaja, kun kaikkien maailman maiden kehitystä vuosilta 1990-2011 verrataan keskenään. Suomen menestyksen kannalta tärkeä kysymys tulevaisuudessa on, ymmärrämmekö olevamme erottamaton osa globaalia toimintaympäristöä jamiten hyvin osaamme toimia tässä ympäristössä.

Lähi-idän epävakaus heijastuu kaikkialle maailmaan.  Sen yhtenä ilmentymänä on terrorismin pelko ja sen kylvämä epäluulo. Samaan aikaan Lähi-idän epävakauden sisäiset syyt ovat niin moninaiset ja monimutkaiset, että tilannetta on erittäin vaikeaa ratkaista nopeasti. Pelkona on yhä pidempään jatkuva epävakaus alueella, joka säteilee enenevissä määrin myös muualle maailmaan.

Venäjän kehitys, Yhdysvaltain yllätykselliset presidentinvaalit, ilmastonmuutos, informaation käyttö epävakauden ylläpitämiseen ja luomiseen sekä kansainvälisten järjestöjen tulevaisuus ovat kaikki tärkeitä muuttujia globaalilla pelikentällä. Niissä tapahtuvat äkkinäiset muutokset tai muut yllättävät tapahtumat voivat toteutuessaan aiheuttaa uusia ennustamattomia ilmiöitä.

Globaali toimintaympäristö on tällä hetkellä vaikeasti ennustettava ja siinä on vaikeaa navigoida. Monella mittarilla maailma on muuttunut myös paremmaksi. Kunnianhimoisia strategisia tavoitteita asettamalla on globaalisti pystytty vähentämään köyhyyttä, rikollisuutta, valtioiden välisiä konflikteja ja sotia merkittävästi. Pariisin ilmastosopimus on esimerkki positiivisesta kehityskulusta, jolla voi olla merkittävät vaikutukset koko ihmiskunnan tulevaisuudelle.

 

 

Kirjoittajat:

Pauli Marttila Sitrasta on ollut DIF:in jäsen vuodesta 2009 ja on toiminut 16 suomalaisen korkean teknologian yrityksen hallituksessa. Hänen erityisosaamisensa on yritysjärjestelyissä ja pääomarahoituksessa.
Elina Kiiski Kataja laatii vuosittain Sitran julkaiseman Megatrendit-listan, jonka avulla edistetään aktiivista keskustelua koko suomalaisen yhteiskunnan uusiutumisesta ja kehityksestä.

 

 

Artikkeli julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuun Boardview-lehdessä 15.6.2017.