Miksi valtaosa yrityksistä epäonnistuu digitalisaatiossa?

Konsulttiyhtiö McKinseyn tutkimuksen mukaan vain 16 prosenttia yrityksistä on onnistunut toteuttamaan digitaalisen transformaation ja saamaan pysyviä tuloksia. Tämä on hätkähdyttävän pieni luku ottaen huomioon aiheen globaalin merkityksen ja yritysten tekemät investoinnit. Mistä tämä johtuu?

Selvitin digitalisaation haasteita ja menestystekijöitä tutkimuksessa, jossa haastattelin 16 kokenutta yritysjohtajaa. Syitä digitalisaation onnistumiseen tai epäonnistumiseen löytyi useita. Yhteenvetona voi todeta, että digitalisaatio on yrityksille ensisijaisesti johtamishaaste – ei teknologiaongelma, jonka voi ratkaista rahalla.

Yli 40 prosenttia yrityksistä on aloittanut digitalisaation vasta pakon edessä, kun niillä on tullut kasvussa tai kannattavuudessa seinä vastaan, tai ne ovat ajautuneet syvempään olemassaolon kriisiin. Varsinkin pitkään menestyneet yritykset aliarvioivat digitalisaation vaikutuksia toimialalle.

Toinen epäonnistumista selittävä tekijä on yrityksen kunnianhimon puute digitaalisessa taloudessa. Aiemmin, vuosina 2017–2018 tekemäni tutkimuksen mukaan lähes puolet yritysjohtajista piti digitalisaatiota ”hienona sanana tietojärjestelmähankkeille”, joissa päätavoite on sisäinen tehokkuus. Vielä huolestuttavampaa oli, että vain 11 prosentissa yrityksistä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja olivat kunnianhimosta samaa mieltä. Jos työuramme suurin murros kutistuu johtajan mielessä puolustuspeliksi tai siitä on yrityksen johtokaksikon välillä erimielisyys, on ottelua mahdotonta voittaa. On tehtävä maaleja voittaakseen digitaalisessa taloudessa.

Kuinka onnistua digitalisaatiossa?

Onnistuneet yritykset ajattelevatkin digitalisaatiota liiketoiminnan muotoiluna teknologian avulla, minkä tavoitteena on kasvu ja kilpailuetu asiakasarvoa lisäämällä. Digitalisaatio itsessään ei ole strategia. Se on yritysjohdon moderni työkalupakki parempien strategioiden tekemiseen, kun rakennetaan ainutlaatuista asiakaskokemusta ja uutta liiketoimintaa:

  • Miten tuotteisiin ja palveluihin voi lisätä älykkyyttä?
  • Miten asiakaskokemusta ja kilpailukykyä voi parantaa muuttamalla bisnesmallia tai täydentämällä tarjontaa digitaalisilla palveluilla?
  • Miten myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua, tuotantoa ja muita operaatioita voi skaalata ja tehostaa radikaalisti?
  • Miten datasta voi luoda yritykselle uudenlaista arvoa?

Yrityksen hallituksen ja johtoryhmän kannattaa esittää viisi kriittistä kysymystä, jotka korreloivat digitalisaation onnistumisen kanssa:

  • Onko yrityksemme johdolla houkutteleva visio ja yhteinen ymmärrys digitalisaatiosta?
  • Tiedämmekö, miltä yrityksemme näyttää kolmen vuoden päästä? Mitä osaamista ja toimintoja silloin tarvitaan, jotta onnistumme strategian toteutuksessa?
  • Ovatko asiakkaamme hyväksyneet ja myyjämme omaksuneet uudet digitaaliset palvelut ja bisnesmallit?
  • Olemmeko valjastaneet datan ja tekoälyn laajasti päätöksentekoon?
  • Tukeeko kulttuurimme siirtymistä digitaaliseen talouteen?

Monella yrityksellä on jo digitalisaation strategiakalvot valmiina. Esityksissä on kunnianhimoisia tavoitteita ja hankkeita, mutta niiden konkreettisia vaikutuksia esimerkiksi yrityksen asiakaskokemukseen, myyntimalliin, organisaatioon, prosesseihin tai kustannusrakenteeseen ei ole piirretty auki. Tällöin yrityksen päämäärä on epäselvä, eikä strategian vaatimia investointeja tai muutoksia käynnistetä ajoissa. Uudet digipalvelut jäävät lopputuloksena irrallisiksi hankkeiksi vanhan liiketoiminnan ulkopuolelle.

Hallituksen pitää haastaa toimitusjohtajaa kertomaan konkreettisesti, mitä toimialalla tulee tapahtumaan ja mikä on yrityksen suunta digitaalisessa taloudessa. Samalla hallituksen pitää pistää itsensä likoon ja valmistautua tukemaan strategian toteutusta riittävillä investoinneilla ja tarvittaessa hyväksymään liiketoimintasuunnitelmia, jotka kannibalisoivat nykybisnestä. Nämä ovat signaaleja, joiden perusteella organisaatio ja asiakkaat päättelevät, onko johto digitalisaatiossa tosissaan.

Lue pidempi versio tästä artikkelista Boardview-lehden numerosta 1/2019.

Raportin Kun hype haihtuu ja arki alkaa – 16 johtajan kokemuksia digitaalisesta taloudesta voi ladata vapaasti täältä >