Hallitus: Tervetuloa kestävän 360 arvonluonnin ja innovoinnin aikakauteen!

Mitä tekisimme, jos joutuisimme keksimään yrityksemme uudelleen? Missä liiketoiminnassa olisimme ja miksi? Mitä uudistaisimme ja mistä luopuisimme? Näihin tärkeisiin kysymyksiin, joita 2020-luvulla yhä useampi hallitus joutuu pohtimaan, kestävä 360 arvonluonti ja innovointi voi antaa uusia vastauksia.

2020-luku on itsensä uudelleen keksimisen vuosikymmen!

Vuosikymmen alkoi dramaattisesti: tuottavuuden kasvun pysähtymisen, teknologia- ja datavallankumouksen, disruptioiden, kestävyyskriisien ja uudistuvien asiakastarpeiden joukkoon lennähti vielä yksi yllätys – koronakriisi.

Koronamyllerrys kytkeytyneenä muihin muutostekijöihin haastaa yritykset uudelleen miettimään strategioitaan ja liiketoimintojaan. 2020-luvun edetessä yhä useammalla yritys ja hallitus joutuu pohtimaan: Missä liiketoiminnassa meidän kannattaa jatkossa olla mukana? Ketkä ovat asiakkaitamme? Mikä on olemassaolomme tarkoitus? Mitä uutta meidän on innovoitava?

Kestävä 360 arvonluonti ja innovointi? Mitä ja miksi?

2020-luvun lähestyessä Dazzle Oy palasi asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa kahden peruskysymyksen äärelle:
1. Miksi yritykset ovat olemassa?
2. Miten suomalaiset yritykset menestyvät parhaiten 2020-luvulla?

Vastauksien etsimiseen hyödynnettiin Dazzlen 21 vuoden kokemusta yli 300 asiakkaan kanssa tehdystä uudistumistyöstä, kymmenien omistajien ja hallitusten kanssa käytyjä keskusteluita sekä satojen teemaan liittyvien artikkeleiden, tutkimusten ja kirjojen antia.

Vastauksiksi kysymyksiin muodostuivat:
1. Yritysten olemassaolon ytimessä on arvonluonti.
2. Yritykset, jotka siirtyvät kestävään 360 arvonluontiin ja innovointiin, menestyvät parhaiten 2020-luvulla.

Arvonluonti, kestävä arvonluonti vai kestävä 360 arvonluonti?

Yritysten arvonluonnilla on eroa. Perinteisesti on luotu arvoa asiakkaille, yritykselle ja omistajille. Osa yrityksistä on siirtynyt kestävään arvonluontiin, jossa luodaan lisäksi enemmän arvoa myös sidosryhmille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Edelläkävijät ovat siirtymässä kestävään 360 arvonluontiin, jossa hyödynnetään kilpailijoita paremmin uudet arvonluonnin mahdollisuudet ja keinot sekä innovoidaan rohkeammin. Näin luodaan vielä enemmän kestävää arvoa asiakkaille, sidosryhmille, henkilöstölle, omistajille sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Mitä on kestävän 360 arvonluonnin ytimessä? Seitsemän tekijää.

  1. Systeeminen tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrys.
  2. Kirkastettu yrityksen tarkoitus.
  3. Omistajat, hallitus ja johto (OHJ) kestävän 360 arvonluonnin arkkitehteina.
  4. Elävä visio, strategia ja johtaminen.
  5. Intohimoiset ihmiset, oppiva yrityskulttuuri sekä työntekijä- (EX) ja asiakaskokemus (CX).
  6. Älykkäät teknologiat, data ja #yhteisäly (yhteisäly=yksilön, yhteisön ja koneiden äly).
  7. Kestävä 360 innovointi.

Hallitus kestävän 360 arvonluonnin arkkitehtina.

Hallituksen rooli on toimia arvonluonnin arkkitehtina, joka yhdessä johdon kanssa yhdistää kestävän 360 arvonluonnin tekijöitä uusiksi, enemmän arvoa luoviksi kokonaisuuksiksi. Hallitus toimii mahdollistajana, varmistaa resurssoinnin, vauhdittaa uudistumista sekä haastaa ja tukee toimitusjohtajaa ja johtoa uudistumisen ja kestävän 360 arvonluonnin matkalla.

2020-luku ja kestävä 360 arvonluonti vaatii hallitukselta jatkuvaa oppimista sekä uudenlaista yhteistyötä, ajattelua ja mielikuvitusta.  Ydinliiketoiminnan tehostamisen (execute) lisäksi hallituksen on vahvistettava yhä enemmän rohkeaa uuden luontia (explore).

Yritys kannattaa keksiä uudelleen jo ennen kuin sille on polttava tarve. Hallituksen kannattaa rohkeasti ja luovasti mallintaa yrityksestä useita eri tulevaisuuden versioita. Kestävän 360 arvonluonnin ja innovoinnin ajatukset kannattaa ottaa itsensä uudelleen keksimisen ja uudistuvan tarinan ytimeen.

 

Artikkelin laajempi versio on julkaistu Boardview-lehden numerossa 1/2020 kesäkuussa.