Korona kiihdytti digitalisaatiota: teknologia luo raamit strategian toimeenpanolle

Seuraavat kolme vuotta ratkaisevat, ketkä menestyvät muuttuvassa maailmassa.

Teknologian nopea kehitys avaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia yritysten digitalisoitumiseen. Hallituksen on tärkeää ymmärtää, että tietotekniikasta tehtävät päätökset eivät ole vain järjestelmävalintoja, vaan ne luovat keskeiset puitteet strategian toimeenpanolle. Accenturen tuoreen tutkimuksen mukaan digitalisaatio on edennyt yrityksissä viime aikoina erityisen nopeasti, vuosikymmenen kehitys muutamassa vuodessa – ja tämä onkin yritysten menestyksen kannalta välttämätöntä.

Koronapandemian asettama poikkeustila on pistänyt digitalisaatiossa aivan uuden vaihteen silmään, ja se on pakottanut lähes kaikki organisaatiot ja yksilöt omaksumaan uusia työskentelytapoja. Samalla liiketoiminta on siirtynyt vauhdilla digitaalisiin kanaviin, kun kivijalkaliike tai toimisto on suljettu tai niissä ei uskalleta asioida.

Accenturen Technology Vision 2021 -tutkimus kartoitti yli 6000 liiketoiminta- ja teknologiajohtajan näkemyksiä tulevaisuudesta ja teknologian hyödyntämisestä. Näkemys oli selkeä: teknologiasta on tullut yrityksille elinehto.

Technology Vision -tutkimuksessa tunnistettiin seuraavat viisi trendiä, jotka jokaisen hallituksenkin on tärkeää tiedostaa:

  • Teknologisen arkkitehtuurin merkitys on suurempi kuin koskaan. Liiketoiminta- ja teknologiastrategiat on nidottava yhteen, minkä pohjalta organisaatiolle rakennetaan toimiva arkkitehtuuri parhaan tehokkuuden takaamiseksi. Perinteisesti keskitytään teknologiavelan torjumiseen – jatkossa tulisi rakentaa teknologista vaurautta.
  • Fyysisestä järjestelmästä peilataan digitaalinen kopio. Näin mahdollistetaan toimintojen optimointi, tehottomuuden havainnointi sekä huomattava autonomia. Digitaalinen kopio luo puitteet erityyppiselle simulaatiolle ja skenaarioajattelulle, joka on seuraava askel etävalvonnasta tai datapohjaisesta analyysistä.
  • Teknologia demokratisoituu työpaikoilla.Uusien ratkaisujen avulla myös muut kuin koodarit ja teknologiavastaavat voivat osallistua työpaikan teknologiseen kehittämiseen. Tavoitteena on töiden helpottaminen ja nopeuttaminen. Jokaiseen tehtävään ei ole tarvetta etsiä uutta teknologiaa, mutta luomalla puitteet ja mahdollisuuden innovointiin, voi yritys kannustaa työntekijöitään ideoimaan omaan työhönsä uusia, toimivia ratkaisuja.
  • Pandemia mullisti työn tekemisen tavat. Etätyöt ovat yleistyneet voimakkaasti ja jatkossa työt ovat entistä vähemmän sidottuja paikkaan. Töitä voidaan tehdä missä vain ja työvoiman saatavuus muuttuu, kun työ ei enää edellytä asumista työskentelypaikkakunnalla. Toimistot eivät täysin katoa ja tietyt asiat hoidetaan jatkossakin aikataulutetusti, mutta silti jo lähitulevaisuuden työelämässä on teknologiaa hyödyntämällä mahdollista joustaa paljon nykyistä enemmän.
  • Organisaatiorajat ylittävä saumaton yhteistyö on menestyksen moottori. Yksin toimimisesta tulee siirtyä yhteistyöhön ja luoda järjestelmiä ja prosesseja, jotka eivät varsinaisesti kuulu yhdellekään toimijalle, vaan ovat yhteisiä. Yritysten kannattaa ottaa tavoitteeksi sellaisten kumppaniekosysteemien luominen, jotka ovat hyödyllisiä kaikille verkoston jäsenille.

Teknologian käytössä on viime aikoina monessa organisaatiossa otettu suuria harppauksia ja vauhti vain kasvaa. Samalla olisi tärkeää, että organisaation päätöksentekijät pitävät mielessä strategiset tavoitteet ja yhtiön toiminnallisen rakenteen tehdessään valintoja it-ratkaisuista. Tietotekniikasta tehtävät päätökset eivät ole vain järjestelmävalintoja, vaan ne luovat keskeiset puitteet strategian toimeenpanolle.

 

Artikkeli on osa DIFin Hallitus ja kasvu -teemaa ja sen laaja versio julkaistaan kesäkuussa Boardview 1/2021 -lehdessä.