Hallitus ja henkilöstö: Organisaatiot madaltuvat

Hierarkkinen organisaatio toimii työntekijöiden kotipesänä, johon he palaavat eri projektien välillä. Miten tiimipohjainen organisaatio sitten eroaa perinteisestä hierarkkisesta organisaatiosta?

Mikä on Directors' Institute Finland? Lue lisää

Blogit

DIF-teemat