Case Betolar: Listautumisessa ajoitus ratkaisee

DIFin maaliskuun jäsenlounaalla keskusteltiin vihreästä siirtymästä ja kasvuyrityksen listautumisprosessista, kun puhujana oli Betolar Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, DIFin jäsen Tero Ojanperä.

Betolar Oyj on suomalainen rakennusmateriaaliteknologian yritys, jonka kehittämä ratkaisu korvaa betonin sideaineena käytetyn sementin vähäpäästöisellä kiertotalouden vaihtoehdolla. Sementintuotannon osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on jopa seitsemän prosenttia. Kehittämässään betonin sideaineessa Betolar hyödyntää teollisia jäte- ja sivuvirtoja.

Betolarin kasvutarinaa ovat vauhdittaneet ESG-teemojen korostuminen toimintaympäristössä, suuryritysten ympäristötavoitteet sekä poliittiset linjaukset kuten esimerkiksi EU-taksonomia. Kasvuun yritys tarvitsi kuitenkin myös pääomaa, mikä oli isoin syy listautumisen taustalla. Listautumisella haettiin lisäksi uskottavuutta asiakkaiden ja kumppaneiden suuntaan, pitkäjänteisiä omistajia ja arvokasta harjoitusta, jonka tuloksena yrityksen hallinto kehittyisi. Listautumisessa yhtiölle syntyy myös osake, joka on hyvä työkalu yritysostojen kannalta.

Listautumista silmällä pitäen Betolar tiivisti hallitustaan ja vahvisti johtoaan. Listautumisprosessille oli tiukka aikataulu, joka sai aikaan tekemisen meiningin hallituksessa ja johdossa. Prosessin onnistumisen kannalta oli tärkeää sopia selkeä roolitus hallituksen ja johdon välillä. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet, jotka keskittyvät listautumiseen ja ne, jotka säilyttävät fokuksen liiketoiminnassa. Prosessia varten perustettiin IPO-ohjausryhmä, johon hallituksen jäsenten lisäksi kuului neuvonantajia.

Mitä Betolarin listautuminen opetti? Ensinnäkin sen, että ajoitus on kaikki kaikessa. Betolar listautui joulukuussa 2021. Tammikuussa 2022 markkina olisi varmasti ollut jo liian haastava listautumisen onnistumiselle. Yhtiö onnistui saavuttamaan tavoitteensa: se keräsi 34,5 miljoonaa pääomaa, kasvatti uskottavuuttaan, löysi pitkäjänteisiä omistajia, nosti hallinnon tasoa ja sillä on nyt osake yhtenä liiketoiminnan työkaluna. Listautuminen myös osaltaan pakotti tekemään yrityksen tarinasta totta.

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen sivustolle).