Deloitten tutkimus: Hallitusten varauduttava paremmin muutokseen

Perjantaina 30.09.2016 pidettiin Deloitten tietopankkiaamiainen. Tilaisuudessa esiteltiin EMEA 360 Boardroom Survey – Hallitustyöskentelyn painopistealueet -tutkimuksen tulokset.

Tilaisuudessa esiteltiin Deloitten EMEA 360 Boardroom Survey – Hallitustyöskentelyn painopistealueet -tutkimuksen tulokset. Tutkimus esittelee 271 hallitusammattilaisen näkemyksiä heidän roolistaan nykypäivän haastavassa toimintaympäristössä ja miten painopistealueet eroavat eri maissa.

Lisäksi DIF:n Senior Advisor Tom von Weymarn esitti kommenttipuheenvuorossaan keskeisiä havaintojaan ja pohtii muun muassa realisoituneiden maineriskien syitä. Tilaisuuden avasi Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen ja tutkimuksen esitteli Merja Itäniemi._mg_3856

Suomessa hallitustyöskentelyssä painotetaan tutkimuksen mukaan innovaatioita, kyberturvallisuuskysymyksiä ja osaamisen johtamista. Kehitettävää nähtiin vielä digitaalisaatiossa yleisesti ja maineriskien hallinnassa.

Hallitustyöskentelyn agenda on kaiken kaikkiaan muuttumassa monimuotoisemmaksi: säästöajattelusta ollaan siirtymässä palveluyhteiskunnan tarpeita huomioivampaan suuntaan.

Tietoturva-asiantuntijoista on Suomessa pulaa ja hallitusten tulisikin aktiivisesti ennakoida myös kyberturvallisuusasioita.