Deloitten tutkimus: Hallitusten varauduttava paremmin muutokseen

Perjantaina 30.09.2016 pidettiin Deloitten tietopankkiaamiainen. Tilaisuudessa esiteltiin EMEA 360 Boardroom Survey – Hallitustyöskentelyn painopistealueet -tutkimuksen tulokset.

Merja Itäniemi esitteli Deloitten tänä vuonna tehdyn EMEA 360 Boardroom Surveyn tuloksia. Merja Itäniemi esitteli Deloitten tänä vuonna tehdyn EMEA 360 Boardroom Surveyn tuloksia.

Tilaisuudessa esiteltiin Deloitten EMEA 360 Boardroom Survey – Hallitustyöskentelyn painopistealueet -tutkimuksen tulokset. Tutkimus esittelee 271 hallitusammattilaisen näkemyksiä heidän roolistaan nykypäivän haastavassa toimintaympäristössä ja miten painopistealueet eroavat eri maissa.

Lisäksi DIF:n Senior Advisor Tom von Weymarn esitti kommenttipuheenvuorossaan keskeisiä havaintojaan ja pohtii muun muassa realisoituneiden maineriskien syitä. Tilaisuuden avasi Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen ja tutkimuksen esitteli Merja Itäniemi._mg_3856

Suomessa hallitustyöskentelyssä painotetaan tutkimuksen mukaan innovaatioita, kyberturvallisuuskysymyksiä ja osaamisen johtamista. Kehitettävää nähtiin vielä digitaalisaatiossa yleisesti ja maineriskien hallinnassa.

Hallitustyöskentelyn agenda on kaiken kaikkiaan muuttumassa monimuotoisemmaksi: säästöajattelusta ollaan siirtymässä palveluyhteiskunnan tarpeita huomioivampaan suuntaan.

Tietoturva-asiantuntijoista on Suomessa pulaa ja hallitusten tulisikin aktiivisesti ennakoida myös kyberturvallisuusasioita.