DIF lausui yhtiöomistuksen ja omistajaohjauksen lakiluonnoksesta

DIF pitää tarkoituksenmukaisena lainsäädäntöratkaisua, jossa Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n samoin kuin muiden mahdollisten valtiollisten kehitysyhtiöiden omistajaohjausta koskevat säädökset sisällytetään yleislakiin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta.

On kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että kehitysyhtiön hallitusjäsenten vastuu on samanlainen kuin muissakin osakeyhtiöissä. Lisäksi siltä osin kuin valtio omistaa kehitysyhtiönsä kautta pörssiyhtiötä, tulee välttää hallintomenettelyjen eriytymistä.

Toisaalta hallitusjäsenten valinnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että yksityinen omistajataho pörssiyhtiössä tulee kuulluksi ja luoda edellytykset sille, että nimitystoimikunnissa on edustettuina myös muita suurimpia osakkeenomistajia valtion ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan lisäksi.

Lue koko lausunto täältä.