DIF vahvisti teemat vuodelle 2021

DIFin hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut uudet teemat ensi vuodelle. Yhdistyksen toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Vuosi 2021 aloitetaan riskeillä ja päätetään sidosryhmien parissa.

DIFin pysyvät teemat vuonna 2021 ovat Hallitustyön kehittäminen sekä Hallitus ja muuttuva toimintaympäristö. Yhdistyksen tilaisuudet, artikkelit ja Boardview-lehti noudattelevat valittuja teemoja.

Vuoden 2021 vahvistetut teemat ovat seuraavat:

Q1 Hallitus ja riskit
Q2 Hallitus ja kasvu
Q3 Hallitus ja transformaatio
Q4 Hallitus ja sidosryhmät