DIF vahvisti teemat vuodelle 2022

DIFin hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut uudet teemat ensi vuodelle. Yhdistyksen toiminta on jaettu neljännesvuosittain vaihtuvien ajankohtaisten teemojen ympärille. Vuoden 2022 alkajaisiksi katsotaan tulevaisuuteen ja vuosi päätetään pohtien hallitustyön erilaisia rooleja.

Vuoden 2022 vahvistetut teemat ovat seuraavat:

Q1 Hallitus ja tulevaisuus
Q2 Hallitus ja vastuullisuus
Q3 Hallitus ja arvonluonti
Q4 Hallitustyö ja roolit

DIFin pysyvät teemat vuonna 2022 ovat Hallitustyön kehittäminen sekä Hallitus ja muuttuva toimintaympäristö. Yhdistyksen tilaisuudet, artikkelit ja Boardview-lehti noudattelevat valittuja teemoja.

Hallitus ja tulevaisuus -teema tarkastelee pandemian jälkeistä uutta normaalia. Vastuullisuus kasvattaa yhä merkitystään, digitalisaatio ottaa isoja harppauksia, eivätkä geopoliittiset riskit ole kadonneet minnekään. Kuinka hallitus katsoo tulevaan ja toimii jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä?

Vastuullisuus on yritystoiminnan kovaa ydintä, ja siihen sisältyy moninaisia ESG-asioita (Environmental, Social and Governance). Siksi toisella kvartaalilla Hallitus ja vastuullisuus -teeman myötä puhutaan ympäristöstä ja ilmastokriisistä, hankintaketjuista ja turvallisuudesta, mutta myös vastuullisuudesta suhteessa henkilöstöön sekä muihin sidosryhmiin.

Hallituksen on kaikessa toiminnassaan tähdättävä kestävään arvonluontiin. Hallitus ja arvonluonti -teema pureutuu rahoitukseen, resursointiin, verotukseen sekä yritysjärjestelyihin ja investointeihin. Kuinka hallitus asettaa toimintaa ohjaavat tavoitteet ja kommunikoi niistä johdolle?

Hallitustyö ja roolit -teema tarkastelee hallitustyötä eri yritysmuodoissa ja yrityksen kehitysvaiheissa. Yrityksen koko ja omistus vaikuttavat hallituskokoonpanoon sekä hallitustyön organisointiin, kuten valiokuntatyöhön. Keskeistä on hallituksen ja toimivan johdon yhteistyö. Miten hallitus löytää oikeat toimintamallit yrityksen kulloiseenkin tilanteeseen?