DIF-webinaari: Annica Bresky puhui hallituksen ja uuden toimitusjohtajan yhteistyöstä

DIFin syyskauden ensimmäinen jäsenwebinaari keskittyi Hallitustyön kehittäminen -teeman kautta uuden toimitusjohtajan työhön ja luottamuksen rakentamiseen hallituksen kanssa. Stora Enso rekrytoi uuden toimitusjohtajan viime vuoden lopulla. Oikea henkilö löytyi oman talon ja johtoryhmän sisältä. Annica Bresky aloitti pestinsä viime joulukuussa ja joutui koronakriisin myötä heti tulikasteeseen. Englanniksi käydyn webinaarin otsikko oli ”New CEO and the Board”, ja siihen osallistui noin sata DIFin jäsentä.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa lausui jäsenwebinaarin avaussanat ja antoi puheenvuoron Stora Enson hallituksen puheenjohtaja Jorma Elorannalle. Tämä esitteli lyhyesti ruotsalaistaustaisen Breskyn kokemusta sekä avasi samalla yrityksen uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessia viime vuodelta.

Bresky kertoi oman puheenvuoronsa aluksi yrityksen kestävän kehityksen tavoitteista, hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, uusiutuvien energiamuotojen tarpeellisuudesta sekä pakkausmateriaalivalmistajanakin tunnetun yhtiön tavoitteesta kyetä luopumaan muovin käyttämisestä tulevaisuudessa. Hän muisteli samalla, millaisiin haasteisiin joutui tuoreena toimitusjohtajana monikansallisessa yrityksessä koronakriisin alettua, ja miten tilannetta ratkottiin yhteistyössä hallituksen kanssa.

DIFin jäsenet osallistuivat webinaariin hyvin aktiivisesti kirjallisten yleisökysymysten muodossa. Bresky vastasikin ilolla tiedusteluihin uusista innovaatioista, kilpailukyvystä sekä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Perisuomalaiseen tapaan vertailua haettiin Suomen ja Ruotsin välillä, mutta Bresky ulotti vertailun maailmanlaajuiseksi ja peräänkuulutti pohjoismaista yhteistyötä. Hänen mukaansa vertailua ei pitäisi luoda Suomen ja Ruotsin välille, vaan pohjoismaiden ja muun maailman välille muun muassa tuotteiden, palvelujen ja hintojen paikallisen tason mukaan.

”Ei vastakkainasettelua, vaan yhteistyötä ja yhteisten piirteiden huomiointia”, Bresky totesi lämminhenkisesti.

Jatkokysymyksissä nousivat esiin myös yhteiskunnalliset kysymykset, yritysstrategia, paperiteollisuuden globaalit haasteet, työvoimakustannukset sekä energiaverotus. Ja miten ne vaikuttavat yhdessä tai erikseen sijoitushalukkuuteen? Keskustelu eteni myös puheenjohtajan ja toimitusjohtajan väliseen yhteistyöhön, jossa Bresky painotti luottamuksen rakentamisen, lupausten pitämisen ja suoran puheen tärkeyttä alusta asti. Keskusteluun nousi myös hallituksen rooli operatiivisessa toiminnassa kriisiajan keskellä.

Haasteiden ohella yhdessä yleisökysymyksessä tiedusteltiin, mitä mahdollisesti positiivisia asioita kriisi on tuonut Breskyn toimenkuvaan ja Stora Enson yrityskulttuuriin. Hän kertoi organisaation keskittyneen olennaiseen ja avainhenkilöiden lähentyneen toisiaan yhteisönä, minkä ansiosta hierarkian muurit vähenivät selvästi. Myös digitaaliset kanavat on otettu vahvemmin käyttöön, dialogi ja joustava työskentely ovat lisääntyneet ja turha matkustaminen on vähentynyt. Samalla on löytynyt uudenlaista tasapainoa työn ja perhe-elämän yhdistämisen kautta. Toimitusjohtaja kertoi tavanneensa enemmän asiakkaita ja sidosryhmiä etäkokousten avulla kuin olisi voinut tavata fyysisesti samassa ajassa.

Yleisökysymysten jälkeen ja tilaisuuden lopuksi Leena Linnainmaa kiitti Breskya ja kaikkia osallistujia yhdistyksen puolesta.

 

Tilaisuuden videotallenne ja esitysmateriaali löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.