DIF-webinaarissa keskusteltiin koronakriisin yritysrahoituksesta

DIF ja asiantuntijakumppani OP Yrityspankki järjestivät tiistaina 6.10.2020 webinaarin, jossa perehdyttiin yritysrahoitukseen korona-aikana. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut lähes 70 DIFin jäsentä. Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi avasi webinaarin ja kertoi rahoitusalan rauhoittuneen kesästä lähtien. Globaalien varotoimien myötä rahoituksen kysyntä räjähti keväällä ja hakemusten määrä maksuohjelmamuutoksiin kymmenkertaistui lyhyessä ajassa. Samalla yritysvastuuasiat ovat korostuneet entisestään ja ne ovat yhä enemmän integroituneet osaksi rahoitusratkaisuja.

Rahoituksen järjestäminen -yksikön johtaja Laura Hakamies loi katsauksen korona-ajan yritysrahoitukseen, jonka kysyntäpiikki osui luonnollisesti huhtikuulle. Kuitenkin suurissa yhtiöissä ja pk-yrityksissä korona-ajan rahoitustrendi on ollut selkeästi erilainen. Hakamies vertaili myös pohjoismaisten ja eurooppalaisten pankkien luottotappiosuhdetta, joka on ollut kriisiin nähden maltillisella tasolla. Rahoitusmarkkinoiden tilanne palautui lähes normaaliksi kesällä, mutta syksyllä tilanne muuttunee jälleen.

ESG-toiminnoista vastaava johtaja Asko Siintola jatkoi vastuullisuuden merkityksestä korona-aikana. Hänen mukaansa OP Yrityspankissa pyritään tunnistamaan vihreitä rahoituskohteita ja kestävän rahoituksen markkinanäkymiä. ESG-asiat ja vastuullisuus kiinnostavat sijoittajia ja rahoittajia koko ajan enenevissä määrin. Lisäksi, erityisesti tulevaisuuteen keskittyvillä, ESG-analyyseillä saadaan laaja kuva yhtiön liiketoiminnasta, mitä kautta voidaan kartoittaa kestävän yritysrahoituksen ratkaisuja.

Siintola nosti esiin myös aitoja esimerkkitapauksia syndikoituista kestävyyskriteeri- ja vastuullisuuslainoista, joissa muun muassa lainasopimuksen korkomarginaali nousee tai laskee sen mukaan, miten hyvin yritys täyttää ennalta määritellyt vastuullisuustavoitteet. Muita esimerkkejä vihreistä lainoista, bondeista sekä kestävyyskriteerilainoista esiteltiin muun muassa energia-, ruoka- ja teollisuusaloilta.

Esitysten jälkeen Katja Keitaanniemi ja DIFin Senior Advisor Timo Leino kävivät dialogin yritysrahoituksesta koronapandemian aikana sekä yritysten vastuullisuudesta yleisellä tasolla. Keitaanniemen mukaan ESG-asiat integroidaan nykyään osaksi yrityksen liiketoimintaa, mitä pankki sparraa omasta puolestaan ja tutustuu asiakkaan toimintaan laaja-alaisesti. Tällöin joustoja on helpompi rakentaa kriisin aikana. Jos taas yritys kilpailuttaa kylmästi, yhteistyö ei ole niin luontevaa, vaan pitkäaikainen kumppanuus syventää yhteistyötä kriisinkin keskellä. Leino nosti esiin kuvion ”Finnvera takaa, pankit jakaa”, ja miten sen toteuttaminen on onnistunut esittäen samalla myös kriittisiä kysymyksiä pankkisektorin suuntaan. Hedelmällisen keskustelun ohessa Leino näki Hakamiehen esityksen sisällön erittäin mielenkiintoisena ja tervetulleena.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Tuija Soanjärvi, joka katsoi, ettei maailma ole onneksi pysähtynyt koronakriisin myötä. Vaikeuksista myös selvitään sekä samalla syntyy uudistuksia ja muutoksia. Soanjärvi muistutti myös, että vaikeissa taloustilanteissa pankkisektorilta ei aina ole löytynyt ystäviä, mutta nyt tilanne on ollut toisenlainen. Etenkin, kun rahoitusriskien tehokas hallinnointi on pysynyt osana normaalia toimintaa. Meneillään oleva kriisi on osoittanut yrityksissä valmiiksi pinnan alta huokuvia ongelmia. Sen lisäksi pääomamarkkinoiden ja talouden valtavasti paisuva likviditeetti synnyttää kuplia, joiden puhkeamista hän odottaa pelonsekaisin tuntein

Yleisökysymyksissä pohdiskeltiin, että onko olemassa aloja (esimerkiksi matkailu tai toimistorakentaminen), joita pankit eivät ole kovin halukkaita rahoittamaan uusina hankkeina tällä hetkellä. Keitaanniemi totesi OP:n puolesta, ettei näin ole, vaan tilanne arvioidaan ja analysoidaan aina yrityskohtaisesti.

Lopuksi pääsihteeri Leena Linnainmaa piti oman loppuyhteenvetonsa antaen kehuja uuden asiantuntijakumppanin webinaariesitelmille, ilmastonmuutoksen vahvalle roolille myös yritysrahoitusasioissa ja tilaisuuden keskustelulle. Kriisistä selviävät yritykset tulevatkin entistä vahvempina ulos koronatilanteen helpotettua.

 

Webinaaritallenne on DIFin jäsenten katsottavissa jäsensivuillamme (vaatii kirjautumisen).