DIFFuture-ohjelmassa keskusteltiin tulevaisuuden yhtiökokouksista

DIFFuture-tilaisuudessa kuultiin ja keskusteltiin yhtiökokouksista Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla 4.10.2022. Asianajaja, osakas Pauliina Tenhunen alusti yhdessä asianajaja, senior councel Vesa Rasinahon kanssa yhtiökokouksiin liittyvistä lakimuutoksista: mikä muuttuu ja mitä yhtiön hallituksen tulee huomioida. Alustuksen jälkeen yhtiökokousten tulevaisuutta pohdittiin pienryhmissä.

 

Alustuksessa kävi ilmi, että osakeyhtiölain yhtiökokouksia koskevan lakimuutoksen tavoitteet olivat kokouskäytäntöjen ja osallistumistapojen joustavuus; osakkeenomistajien mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon pyrittiin helpottamaan ja yhtiökokouksen käytännön merkitystä lisäämään. Perinteisen fyysisen yhtiökokousmallin rinnalle tuotiin kaksi muuta kokousmallia: hybridikokous ja etäkokous. Hybridikokous on mahdollista hallituksen päätöksellä, mikäli yhtiöjärjestyksessä tätä ei nimenomaisesti kielletä. Etäkokous vaatii sen sijaan yhtiöjärjestykseen tehtävän muutoksen. Lisäksi kaikissa kolmessa kokousmallissa hallitus voi tarjota täydentäviä osallistumistapoja, mikäli tätä ei ole rajoitettu yhtiöjärjestyksessä. Uudet kokousmallit ovat mahdollisia myös asunto-osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja yhdistyksissä.

 

Alustuksessa käytiin läpi eri kokousmalleja ja osallistumismahdollisuuksia koskevia tarkentavia säännöksiä sekä listattujen että yksityisten osakeyhtiöiden osalta. Lisäksi pureuduttiin uusien kokousmallien tekniseen toteutukseen. Hybridi- ja etäkokouksissa on vaatimuksena, että pystytään varmistamaan osallistumisoikeuden ja ääntenlaskennan oikeellisuus. Esille nostettiin osakkeenomistajien ohjeistuksen tärkeys ja teknisiin häiriöihin ja kokouksen keskeyttämiseen varautuminen.

 

Hybridi- ja etäkokoukset sekä yhtiökokousten tulevaisuus herättivät vilkasta keskustelua niin pienryhmissä kuin koko porukalla. Esille nousivat sekä uusien kokousmallien edut ja hyödyt että haasteet, ongelmat ja negatiiviset puolet. Keskusteluissa sivuttiin muun muassa seuraavia aiheita: aktivistisijoittajat, uusien kokousmallien vaikutukset omistamiseen, kansainvälisyys ja kielikysymykset, tekniset haasteet, rohkeus lähteä kokeilemaan ja ennakkoon äänestämisen tärkeys teknisiin ongelmiin varautumisessa, viestintä ja sanaton viestintä, päätöksenteko, tunteet ja brändäys etänä.