DIFin lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista

DIF on antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (HE 53/2021).

Yhdistys kannattaa väliaikaissääntelyn jatkamista niin, että myös yhtiökokouskausi 2022 voidaan turvata. DIF myös kannattaa pysyvän sääntelyn harkintaa niiden kokemusten perusteella, joita väliaikaislainsäädännön aikana on saatu. DIF toteaa, että väliaikaislaki ei sellaisenaan sovellu pysyväksi sääntelyksi, mutta varsinkin yhtiökokouksen järjestämistä yksinomaan etänä tai hybridinä olisi syytä harkita myös pysyvänä ratkaisuna.

Lue koko lausunto.