Lue DIF:n lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

DIF on antanut lausunnon 21.11.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta.

DIF on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että kehitysyhtiön hallitusjäsenten vastuu on samanlainen kuin muissakin osakeyhtiöissä. Siten tarvitaan takeita, joilla varmistetaan kehitysyhtiön hallituksen luottamus siihen, että uuden lain nojalla mahdollisesti tehdyistä epäedullisista päätöksistä ja niiden toimeenpanosta ei voi aiheutua kehitysyhtiön hallitusjäsenille vastuuta jälkikäteen esimerkiksi uuden vaalikauden alettua.

Hallitusjäsenten vastuu on samanlainen kuin muissakin osakeyhtiöissä

DIF ilmaisee huolen myös siitä, että yksityinen omistajataho tulee vajavaisesti kuulluksi, kun tehdään hallitusjäseniä koskevia valintoja valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä. Huoli liittyy siihen, että valtio-omistaja voi pitää hallussaan useampia paikkoja osakkaiden nimitystoimikunnissa silloin, kun valtio-omistus jakautuu useammalle taholle ”valtio-konsernissa”.

Lue DIF:n lausunto kokonaisuudessaan täältä.