Hallintoelinten vastuuvakuutukset herättivät kiinnostusta DIF-webinaarissa

Asiantuntijakumppani Willis Towers Watsonin ja DIFin yhteistyö johdon vastuuvakuutusten saralla jatkui torstaina 28.1.2021 järjestetyllä webinaarilla, johon osallistui viitisenkymmentä DIFin jäsentä. Willis Towers Watsonin Suomen toimitusjohtaja Harry Strömberg keskittyi esityksessään hallintoelinten vastuuvakuutusten toimintaperiaatteisiin, markkinatilanteeseen ja rajoitusehtoihin, mikä oli syventävää jatkoa elokuiselle webinaarille.

Vastuuvakuutuksen ottamisen ja ehdoista sopimisen velvollisuudet ovat aina yhtiöllä, eivät yksittäisillä henkilöillä. Vakuutetulla ei ole velvollisuutta maksaa omavastuuta, muttei myöskään oikeutta neuvotella vakuutuksen sisällöstä.

Strömberg kertoi käytännön neuvoja vahinkotilanteissa menettelyyn sekä ketkä kaikki voivat olla hallintoelinten vastuuvakuutusten piirissä. Historiassa poikkeuksellisesti vakuutetun henkilön status on myönnetty jopa yhtiökokouksen puheenjohtajalle. Esiin nousivat myös vastuuvakuutusten kattavuudet sekä ajalliset ulottuvuudet: miten takautuvasti vakuutusturva on voimassa, vaikka henkilö ei enää olisi vakuutetussa asemassa silloin, kun mahdollinen vaade häntä kohtaan nostetaan?

Keskeisiä rajoitusehtoja puolestaan ovat esimerkiksi tahalliset teot, kilpailuoikeudelliset asiat ja työsopimusriidat. Esityksensä lopuksi Strömberg kävi läpi Suomesta ja Pohjoismaista case-esimerkkejä, joiden syynä ovat olleet muun muassa painostus, luottamusaseman väärinkäyttö sekä tietoisesta velvollisuuksien laiminlyönnistä seurannut ympäristönsuojelurikos.

Yleisökysymyksiä esitettiin vilkkaasti ja niissä nousivat esiin varsinkin vastuuvakuutusten tyypilliset puutteet, miten niiden määrällistä arvoa tulisi arvioida ja mikä on vakuutusten ajallinen ilmoitusvelvollisuus.

Lopuksi pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti Willis Towers Watsonia ja kaikkia osallistujia iloiten keskustelun aktiivisuudesta. Koronarajoitusten jälkeen johdon vastuuvakuutuksia voitaisiin käsitellä hyvin klinikkamuotoisessa fyysisessä kumppanitilaisuudessa. Linnainmaa muistutti jäseniä myös uusimmasta Boardview 2/2020 -lehdestä, johon Willis Towers Watson laati kattavan asiantuntija-artikkelin johdon vastuuvakuutuksista.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.