Hallitus arvon luojana ja maineen vaalijana

DIFin jäsenet vierailivat 1.9.2022 Iso-Britannian suurlähetystössä, jossa keskusteltiin siitä, miten hallitus luo arvoa ja vaalii mainetta turbulentteina aikoina. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoita Henley Business Schoolista ja Boydenilta.

Edustuston päällikön sijainen Kirsti Bourret toivotti osallistujat tervetulleiksi käyden lyhyesti läpi viime vuosikymmenen aikaisia kriisejä, joita on ollut yksi toisensa perään. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on entisestään kiihdyttänyt turbulenssia Euroopassa ja muuttanut turvallisuustilannetta hyvin lyhyessä ajassa. Kaikki tämä luo haasteita myös hallituksille.

Henley Business Schoolin professori Andrew Kakabadse puhui alustuksessaan hallituksen kyvystä luoda arvoa maineen näkökulmasta. Maine on niukka mutta arvokas aineeton hyödyke. Hyvän maineen saavuttaminen ja ylläpitäminen on harvinaista ja työlästä.

Kirsti Bourret

Maine on hallituksen asia. Vaatimuksenmukaisuus on perusasia, mutta maineen rakentaminen vaatii hallitukselta kurinalaista työtä, joka lähtee kontekstin ymmärtämisestä. Siksi yrityksen ja sen liiketoiminnan sekä toimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen on maineen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Kuinka arvokas voi olla hallituksen jäsen, joka taidoistaan ja pätevyydestään huolimatta ei tunne yritystä tarpeeksi syvällisesti tai edes ymmärrä sen kilpailuetua?

Jan Gustavsson Boydenilta kertoi tuloksia tutkimuksesta, jossa oli haastateltu suomalaisia toimitusjohtajia ja hallituksen puheenjohtajia koronapandemiaa ennen ja sen aikana. Tutkimuksessa kartoitettiin hallituksen reaktioita ja huomion keskittymistä kriisin aikana. Tuloksissa korostui kolme seikkaa, jotka tukivat hallituksen hyvää suoriutumista: luottamus puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä, omistajan tahdon tuntemus ja puheenjohtajan johtajuus.

Alustusten jälkeen oli luvassa keskustelu, johon ottivat osaa DIFin jäsenet Annika Paasikivi ja Nora Hortling. Heitä haastatteli Boydenin Carita Lahti. Keskustelussa palattiin koronapandemian alkuaikoihin ja kerrattiin sen aiheuttamia muutoksia hallituksen toiminnassa ja fokuksessa. Professori Kakabadsen alustus herätti keskustelua myös hallitusjäsenten perehdyttämisestä ja hallitusarvioinnista.

Viimeisenä ohjelmanjohtaja Nadeem Khan kertoi Henley Business Schoolin uudesta koulutusohjelmasta hallituksille.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).