Johtoryhmän demografinen monimuotoisuus estää tai edistää suorituskykyä

Demografisella monimuotoisuudella on muutakin merkitystä kuin Hallinnointikoodin velvoite toimenpiteistä molempien sukupuolien sisällyttämisestä hallituskokoonpanoon. HHJ Salla Gantsin Henley eMBA -lopputyö tutkailee johtoryhmien monimuotoisuuden hyötyjä ja mahdollisia haittoja.

Johtoryhmä on tutkitusti suurin yrityksen menestystä määrittävä tekijä. Postin uuden hallituksen puheenjohtajan työskentely perustuu Helsingin Sanomien artikkelin mukaan prioriteettilistaan, jossa ensisijalla on parhaan mahdollisen johtoryhmän varmistaminen.

HHJ Salla Gantsi perehtyi tarkemmin aiheeseen ja laati tutkielman (Henley Business School eMBA -lopputyö) oppiakseen suomalaisten johtoryhmien demografisen monimuotoisuuden merkityksestä suorituskykyyn.

Päätavoitteen lisäksi tutkimusdatasta tehtiin useita hyödyllisiä lisähavaintoja. Johtoryhmillä tuntuu olevan ristiriitainen käsitys yrityksen strategisesta suunnasta, jonka mittaaminen on Postin hallituksen puheenjohtajan työlistan toisella sijalla. Tutkimuksen mukaan selkeämmät ja tarkoituksenmukaisemmat strategiset tavoitteet parantaisivat suorituskykyä. Tutkimuskriteereinä olleiden liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden lisäksi johtoryhmäläisten oma käsitys suorituskyvystä osoittautui merkittäväksi kriteeriksi, jonka mittaamiseen Gantsin tutkimustulokset kannustavat.

Erilaisuus johtoryhmässä on kaksiteräinen miekka. Johtoryhmätutkimuksessa tausta- ja sukupuolidiversiteeteillä todettiin olevan tilastollisesti merkittävä negatiivinen vaikutus suorituskykyyn – eli näiden ominaisuuksien osalta homogeeninen ryhmä oli parempi. Koulutuksellinen tausta ja ikädiversiteetit puolestaan vaikuttivat positiivisesti. Tutkitut johtoryhmät ovat sukupuoli- ja koulutustaustoiltaan monimuotoisempia kuin suomalainen populaatio kokonaisuudessaan – monimuotoisuus ei siis välttämättä tuo tasa-arvoa. Monimuotoisuutta ei tulisikaan tutkimuksen valossa mitata tasa-arvo-osuuksilla eikä tasa-arvon tärkeyttä perustella monimuotoisuuden positiivisilla vaikutuksilla.

Me ihmiset saatamme tiedostamattamme reagoida demografiseen diversiteettiin käyttäytymällä suorituskykyä haittaavasti. Avoin keskustelu auttaa ymmärtämään, miksi demografista monimuotoisuutta pitää oppia johtamaan. Jokaisen johtoryhmäläisen ”äänivallan toteutumiseen” tulee panostaa, koska ”diversiset näennäispaikat” eivät takaa yrityksen menestystä. Tutkimuksensa tulosten myötä Gantsi kannustaa huomioimaan tämän myös hallituskokoonpanoissa.

 

Tutkimuksen suomenkielinen tiivistelmä (pdf)

Alkuperäinen englanninkielinen tutkimus löytyy Gantsin kotisivuilta.