Jorma Eloranta DIF:n Policy-valiokunnan jäseneksi

DIF:n hallitus on päättänyt nimittää vuorineuvos Jorma Elorannan yhdistyksen Policy-valiokunnan jäseneksi 1.8.2017 lähtien.

Po­licy-va­lio­kun­nan tehtävänä on val­mis­tel­la yh­dis­tyk­sen vi­ran­omai­sil­le tai jul­ki­suu­teen an­net­ta­via lausun­to­ja ja kan­nan­ot­to­ja hal­li­tus­työsken­te­lyn tai yhtiön hal­li­tuk­sen kan­nal­ta muu­toin tärkeissä asiois­sa.

Lue lisää Policy-valiokunnan toiminnasta ja kokoonpanosta: DIF:n organisaatio.