DIF-kannanotto hallituksen esitysluonnokseen koskien hallintarekisteröidyistä osakkeista saatujen osinkojen verotusmenettelyä (VM083:00/2017)

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä myös ”DIF”) on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä. Yhdistyksellä on 685 henkilöjäsentä, joilla kaikilla on merkittävää kokemusta hallitustyöskentelystä. DIF kuuluu eurooppalaisten hallitusammattilaisten yhdistysten kattojärjestöön The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa). Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

Yhdistys kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä otsikkoasiassa.

DIF kiinnittää huomiota ehdotuksen vahingollisiin vaikutuksiin pörssiyhtiöiden toiminnalle. Yhdistyksen jäsenkunnalla on syvä huoli siitä, että ehdotus asettaa suomalaisyritykset takasijaiseen asemaan kansainvälisiin kilpailijoihinsa nähden mitä tulee sijoituskohteiden houkuttelevuuteen globaaleilla markkinoilla. Ehdotettu verotusmenettely vaikeuttaisi huomattavasti oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaa suomalaiselle yrityselämälle kansainvälisiltä instituutionaalisilta sijoittajilta niiden joutuessa kansanvälisesti poikkeuksellisen verotusmenettelyn kohteeksi.

DIF jakaa jäsenkuntansa huolen ja vastustaa sellaisen sääntelyn luomista, joka on omiaan vaarantamaan suomalaisten pörssiosakkeiden houkuttelevuutta kansainvälisesti. Ulkomaalaisen omistuksen ylläpitäminen vähintään nykyisellä tasolla suomalaisissa pörssiyhtiöissä sekä niiden houkuttelevuuden lisääminen on keskeinen tavoite täkäläisen sijoitusmarkkinoiden ylläpitämiseksi rahoituskananavana. On tärkeää varmistaa, että suomalaisille yrityksille ei luoda esteitä toimia globaaleilla sijoittajamarkkinoilla.

Edellä esitetyin perusteluin DIF vastustaa ehdotetun erityissääntelyn luomista, joka asettaisi Suomen ja suomalaiset yritykset kilpailijoita huonompaan asemaan eikä näe, että sääntelyn tarkoitus perustelisi ehdotettua toteuttamistapaa.  Asia on tarpeen palauttaa jatkovalmisteluun, jossa tulisi selvittää vaihtoehtoisia tapoja sääntelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

 

Philip Aminoff                                                 Maarit Aarni-Sirviö
Hallituksen puheenjohtaja                           Pääsihteeri