DIF Lehdistötiedote 2/2014: Hallitusammattilaiset ry:n jäsenet huolestuneita Suomen verotuksen ennakoitavuuden heikkenemisestä

Yhdistyksen jäsenkyselyn mukaan 91 % vastanneista katsoo, että Suomessa verotuksen ennakoitavuus on heikentynyt. Lisäksi 82 % vastanneista oli sitä  mieltä, että valtio hakee lisätuloja muuttamalla ja kiristämällä verolakien tulkintoja. Tämä heikentää yritysten investointihalukkuutta Suomeen.

Hallitusammattilaiset ry toteutti maaliskuussa jäsenkyselyn, jossa tiedusteltiin yritysten hallitusten jäsenten näkemystä Suomen verottajan toimista viime aikoina. Kyselyyn vastanneet yhdistyksen jäsenet työskentelevät keskimäärin kolmen eri yrityksen hallituksessa, minkä johdosta kyse on yritysten hallitustyöhön aktiivisesti osallistuvien henkilöiden arvioista.

Hallitusammattilaiset ry:n jäsenet ovat ilmaisseet huolensa Suomen verotuksen ennakoitavuuden heikentymisestä. Kyselyn perusteella voidaan selvästi nähdä ilmapiirin muuttuneen Suomessa huonommaksi. Vastauksissa todetaan, että yhtiöveron pudotus on sinällään askel hyvään suuntaan. Samanaikaisesti muilta osin kiristyvä verotus yhdistettynä epäjohdonmukaisuuteen kuitenkin heikentää luottamusta. Luottamusta nakertaa myös se, että asioita näytetään pyrittävän tulkitsemaan lähtökohtaisesti verotettavan haitaksi.

Kyselyyn saatiin paljon suoria kommentteja, joista alla muutama esimerkki:

  • ”Pienen maan yksi kilpailuvaltti on verotuksen ennakoitavuus. Nyt sitä ei ole. ”
  • ”Pelko muutoksista huonompaan suuntaan tekee päätöksenteon hankalammaksi.”
  • ”Muuttunut verotuskäytäntö tulee  vaikeuttamaan ja  monimutkaistamaan  myös sallittua verosuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa erityisesti listatuissa yhtiöissä.”

Yhdistyksen mielestä kehitys on huolestuttavaa. Yhtiöverotuksen ennakoitavuuden heikentymisen voidaan arvioida vähentävän Suomen houkuttelevuutta investointien ja yritystoiminnan sijaintimaana jopa yhtä paljon kuin yhteisöverokannan alentaminen 20 prosenttiin. Maamme nykyinen kokonaisveroasteen huippukorkea taso vaikeuttaa liiketoiminnan uudistumista ja talouden kasvun käynnistymistä ja sitä kautta työpaikkojen syntymistä yksityisrahoitteiselle sektorille.

Yhdistys pitää suositeltavana, että kukin yritys laatii verostrategian. Useissa yhtiöissä on hallitustason kysymykseksi nostettu verostrategia, jossa kuvataan yhtiön keskeiset verotukseen liittyvät toimintaperiaatteet. Kyselyssä kävi ilmi, että edustetuista yrityksistä kuitenkin vain alle 30 %:lla on verotusta koskeva yksityiskohtainen toimintaohje, joka on käsitelty yrityksen hallituksessa.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisten yritysten menestystä edistämällä hyvää hallitustyötä. Yhdistykseen kuuluu yli 450 henkilöjäsentä, joista suuri osa toimii pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Lisätiedot:

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta (p. 040 539 5542)

Pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö (p. 050 379 4170, )