Listayhtiöiden neuvottelukunnan päivitetty kannanotto yhtiökokousten järjestämisestä

Aluehallintovirastot kielsivät viime viikon lopulla Suomen hallituksen suosituksesta kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet toukokuun loppuun saakka. Koronapandemian tuomat rajoitukset asettavatkin erityisen suuria haasteita myös pörssiyhtiöiden sääntömääräisille yhtiökokouksille.

Listayhtiöiden neuvottelukunta on tilanteen johdosta antanut oman kannanottonsa koskien koronaviruspandemiaa ja yhtiökokousten järjestämistä. Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin perustama vapaamuotoinen yhteistyöelin suhtautuu tilanteeseen ja tartuntariskeihin vakavasti mutta suosittaa yhtiökokousten järjestämistä, jos se on riskienhallinnan puitteissa mahdollista.

Päivitys 17.3.

Listayhtiöiden neuvottelukunta julkaisi 13.3.2020 kannanoton yhtiökokousten järjestämiseen. Kannanoton jälkeen yleinen uhka-arvio on muuttunut vakavammaksi ja Suomen hallitus on päättänyt valmiuslain käyttöönotosta sekä useista lisätoimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Muuttuneen tilanteen vuoksi listayhtiöiden neuvottelukunta on päättänyt päivittää kannanottoaan.

Listayhtiöiden neuvottelukunnan 17.3. päivitetty kannanotto (PDF).