Listayhtiöiden neuvottelukunta päivitti yhtiökokousten malliasiakirjat

Listayhtiöiden neuvottelukunta on julkaissut päivitetyt malliasiakirjat yhtiökokouskutsuksi ja yhtiökokouspöytäkirjaksi. Päivityksessä on otettu huomioon kestävyysraportointidirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta aiheutuvat muutokset lainsäädäntöön (HE 20/2023 vp, L 1249-1262/2023) liittyen kestävyysraportoinnin varmentajan valintaan.

Päivitetyt malliasiakirjat ovat saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen materiaalipankista.

Kestävyysraportointidirektiivin tavoitteena on nostaa kestävyysraportin merkitys samalle tasolle tilinpäätöksen kanssa. Jatkossa kestävyystiedot raportoidaan osana toimintakertomusta. Hallitus allekirjoittaa kestävyysraportin tilinpäätöksen tapaan. Kestävyysraportin laatimisvelvollisuutta sovelletaan tilikaudesta 2024 alkaen kirjanpitolaissa tarkoitettuihin suuryrityksiin ja suurkonsernien emoyrityksiin

Lue lisää Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta >