Maailman talouskehitystä jäytää epävarmuus

DIF vieraili Suomen Pankissa 27.1.2020. Pääjohtaja Olli Rehn tarjoili kattavan ja ytimekkään katsauksen maailman, Euroopan ja Suomen taloustilanteista. Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen kertoi Kiinan talouden tilanteesta ja näkymistä.

Maailmantalouden näkymiä varjostaa epävarmuus, jonka taustalla ovat muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, Kiinan talouskasvun jyrkkä hidastuminen, Brexit, geopoliittiset riskit etenkin Lähi-idässä sekä tuoreimpana pelko koronaviruksen leviämisestä. Boris Johnsonin vaalivoitto toi Brexitin tilanteeseen selkeyttä, mutta nyt Britannian on neuvoteltava kauppasopimuksensa uudelleen EU:n kanssa, ja kauppasopimusneuvottelut vievät perinteisesti pitkään.

Maailmankauppa on supistunut ja teollisuustuotannon kehitys on vaimeaa. Kauppasodan vaikutukset näkyvät heikentyneenä kasvuna sekä investointien vähentymisenä ja lykkääntymisenä. Euroalueen talouskehitys on myös vaimentunut, mutta talous ei ole taantumassa. Hitaan kasvun odotetaan jatkuvan ja asteittain vahvistuvan.

Lyhyen aikavälin mallit viittaavat Suomen talouden kasvun hidastumiseen. Suomen viennin kehitystä varjostaa heikko ulkomainen kysyntä. Työllisyyden paranemisessa on nyt menossa suvantovaihe. Suomen kustannuskilpailukyky on pysynyt aiempaa paremmalla tasolla.

Riikka Nuutilainen kertoi Kiinan taloustilanteesta. Kiinan kasvun hidastumisen taustalla ovat kotimaiset tekijät, kuten ikääntyminen ja alhainen syntyvyys, rajallinen finanssipolitiikan elvytysvara, korkea investointiaste, ympäristökysymykset sekä yritysten heikko rahoitustilanne. Tuottavuutta parantavat reformit eivät ole viime vuosina edenneet toivotusti. Kiinan velkaantuminen jatkuu, minkä seurauksena rahoitusmarkkinariskit ovat kasvaneet.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).