Maailmantalouden kasvu jatkuu mutta vaimenee

DIF:n perinteeksi muodostuneella vierailulla Suomen Pankkiin 11.2.2019 kuultiin kattava katsaus Euroopan, Suomen ja Kiinan taloustilanteista. Lisäksi tutustuttiin rahoitusmarkkinoiden digitalisaatioon.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn tarjosi katsauksen talouteen maailman, Euroopan ja Suomen näkökulmista. Maailmantalouden kasvu jatkuu mutta ennustettua vaimeampana eikä niin laaja-alaisena. Kasvu jatkuu myös epävarmempana johtuen kasvavista riskeistä. Näistä suurimpia ovat Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä kiristyvä kauppasota ja Brexit.

Euroalueen luottamusilmapiiri on heikentynyt. Epävarmuutta aiheuttaa muun muassa Brexit, jonka toteutumistapa ei ole vielä selvillä. Kova eli sopimukseton Brexit on riski, ja Suomen Pankin laskelmien mukaan se aiheuttaisi toteutuessaan 0,5 prosenttiyksikön loven Suomen bruttokansantuotteeseen.

Suomen talouden kasvu jatkuu, mutta sen vauhti vaimenee. Työllisyyden kasvu on ollut parin viime vuoden aikana poikkeuksellisen nopeaa, mutta sekin hidastuu. Myös viennin nopein kasvu on ohitettu, ja lähivuosina kasvu nojaa kotimaiseen kysyntään.

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen kertoi Kiinan talouden kehityksestä ja näkymistä. Kiinan talouskasvu on hidastunut. Syitä kasvun hidastumiseen ovat esimerkiksi työikäisen väestön supistuminen, velkaantumisen hillitseminen sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota ja sen kiristymisen uhka. Kiina on viimeisen kymmenen vuoden aikana velkaantunut vauhdilla, mutta velka on pääasiassa kotimaista.

Neuvonantaja Aleksi Grym kertoi digitalisaation etenemisestä maksamisessa ja rahoitusmarkkinoilla. Seuraavan kahden vuoden aikana maksamisen kentällä nähdään iso muutos, kun pikamaksujärjestelmät otetaan käyttöön, tilisiirrot reaaliaikaistuvat ja pankit avaavat rajapintoja tilitietoihin.

Tilaisuuden materiaalit on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).