Markkinoilla myrskyää, mutta suuret yritykset uskovat kasvuun

DIFin ja OP Yrityspankin webinaarissa 25.1.2022 keskusteltiin suomalaisten suuryritysten lähitulevaisuuden näkymistä. Toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi tarjoili alkuun katsauksen osakemarkkinoiden tilanteesta ja esitteli sen jälkeen OP:n Suuryritystutkimuksen tulokset.

Markkinoiden kasvunäkymä on edelleen vahva, vaikka kasvu hidastuu. Toimitusketjun haasteiden ja inflaation odotetaan rasittavan vielä alkuvuonna, mutta on merkkejä, että tilanne helpottaa vielä tänä vuonna.

Korona-aaltojen kyky heiluttaa markkinoita on hiipunut. Keskuspankkien tuki kuitenkin väistyy, jonka jälkeen markkinat ovat omillaan. Keskuspankit myös nostavat korkoja, mutta tavallisesti osakkeet pärjäävät nousevien korkojen maailmassa suhteessa hyvin.

Suomalaiset suuryritykset uskovat jälleen kasvuun, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Edellisvuoden tutkimukseen verraten kasvuhakuisten yritysten määrä on kaksinkertaistunut. Tulos kertoo optimismista, jonka myötä yritykset investoivat tulevaan.

Investointien painopiste on siirtynyt kohti aineettomia investointeja kuten digitalisointia. Vahvana painopisteenä voi mainita myös investoinnit kestävän liiketoiminnan tukemiseen. Kasvaneet vastuullisuusvelvoitteet synnyttävät muutospainetta alihankintaverkostolle: 84 prosenttia vastaajista kokee painetta alihankintaketjun uudistamiselle.

Suuryritystutkimuksen tuloksista keskustelivat paneelissa DIFin jäsenet Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen ja Panu Routila. Panelistit olivat ilahtuneita yritysten optimismin ja itsevarmuuden kasvusta, mikä näkyy investointihalujen nousuna. Toimintaympäristön epävarmuus jatkuu, mistä esimerkkinä on energiamarkkinan kasvava volatiliteetti.

Poikkeuksellinen epävarmuus tarjoaa taitaville ja rohkeille yrityksille kuitenkin myös poikkeuksellisia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia panelistit näkevät muun muassa vihreässä siirtymässä, joka tarjoaa suomalaisille edelläkävijäyrityksille tilaisuuden kilpailuedun vahvistamiselle.

Suuryritystutkimuksen tulosraporttiin voi tutustua täällä: OP Suuryritystutkimus 2022.

Tilaisuuden webinaaritallenne on katsottavissa jäsensivuilla. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)