Hyvällä hallitusjäsenellä on aina aikaa, innostusta ja energiaa viedä yrityksen asioita eteenpäin

 

DIF-vierailu Tesille 13.9. pureutui aiheeseen ”Osaava omistaja kasvattaa arvoa osuvilla valinnoilla – Kasvuyhtiön paras hallituskokoonpano, onko sellaista? Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta avasi tilaisuuden, minkä jälkeen Henri Hakamo (strategia- ja tutkimusjohtaja, Tesi) antoi hallitusdata-analyysin perusteella ennakkotietoja listaamattomien yritysten hallituskokoonpanoista ja kokoonpanojen vaikutuksesta yritysten kasvuun ja kannattavuuteen. Jussi Aho (toimitusjohtaja, Flow Technologies Oy) avasi yrityscasen avulla ajatuksiaan hallitustyöstä ja hallituskokoonpanoista ennen Leena Linnainmaan päätössanoja.

 

Pääomasijoituksen saaneet yritykset pitävät katseen tiukasti pallossa

 

Santavirta avasi tilaisuuden kertomalla Tesistä kasvun rahoittajana ja omistajana.

 

Pääomasijoitetut yritykset hakevat kasvua: jopa 69 prosenttia pääomasijoituksen saaneista yrityksistä hakee voimakasta kasvua, kun verrokkiryhmästä vain 13 prosenttia on voimakkaasti kasvuhakuisia.

 

Pääomasijoituksen saaneilla yrityksillä katse on pallossa, ja niillä on selkeä aikajänne tekemiselle. Nämä yritykset kasvavat nopeammin muihin saman kokoluokan ja saman toimialan yrityksiin verrattuna.

Liikevaihdon kasvu on jopa kahdeksankertaista ja henkilöstön kasvu jopa 20 kertaa nopeampaa kuin vertailujoukossa tutkittaessa vuotuista kasvua kolmen vuoden ajanjaksolla. Suomeen halutaan tällaisia yrityksiä lisää!

 

Tesi tavoittelee markkinamuutosta

 

  • Rahoituspohja: suomalaisten pääomasijoitusrahastojen koon 1,5-kertaistuminen, kohti kansainvälistä tasoa
  • Uudet alut: tutkimuslähtöisiä yrityksiä vähintään kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna (eli enemmän kuin 50 per vuosi)
  • Deep tech: sektorin liikevaihdon kaksinkertaistuminen ja merkittävä työllisyysvaikutus
  • Mittelstand (SMEs): uusien teollisen mittakaavan yritysten määrän kaksinkertaistuminen
  • EU ja NATO: EU-rahaa entistä enemmän ja Nato Fundin sijoituksia Suomeen

 

Iso kysymys on valtion pääomasijoitustoimijoiden yhteensaattaminen. Talouden kasvu ja uudistuminen sekä investointien edistäminen on teollisuuspoliittinen tehtävä. Hallitusohjelma ja yhteiskunnallinen tarve ajavat pääomien käytön tehokkuusvaatimusta. Samalla halutaan tarjota yhä parempaa palvelua yrityksille. Haasteena on rahoitustarve ja Suomen julkkisen sektorin rajallinen mahdollisuus rahoittaa. Ratkaisua voidaan hakea laventamalla rahoituslähteitä, muun muassa EU-rahoituksella ja yhteistyöllä. Tavoitteena on tarjota Euroopan paras palvelukokonaisuus kasvuyhtiöille markkinaehtoisesti ja kannattavasti huomioiden myös muiden julkisten toimijoiden mandaatit.

 

ESG-työkalu pääomasijoittajille ja kasvuyrityksille

 

Santavirta mainitsi Tesin ESG-työkalun, joka on kaikkien saatavilla. Sen avulla yritys voi arvioida vastuullisuusasioiden tämänhetkistä tilaa ja saa etukenossa tietoa, mitä tulisi huomioida seuraavia vaiheita varten. Voit tutustua yli 50 SG-aihealuetta sisältävään matriisiin tästä.

 

     

 

Hallituskokoonpanot ja niiden vaikutus yrityksen suorituskykyyn

 

Hakamo kertoi hallitusdata-analyysin alustavia löydöksiä ei-listattujen yhtiöiden hallituskokoonpanoista (sukupuolidiversiteetti ja kansainvälisten hallitusjäsenten määrä hallituksissa) sekä avasi sukupuoli- ja ikädiversiteetin yhteyttä yrityksen suorituskykyyn: riskinottohalukkuuteen, kasvuun ja kannattavuuteen.

 

Tesi julkaisee myöhemmin syksyllä raportin, josta löytyvät hallitusdata-analyysin tulokset.

 

Hallitustyö on yhdessä tekemistä: ilmapiiri on tärkeä

 

Aho taustoitti esitystään kertomalla perustamastaan Firasta, Firan kahden viikon putkiremontista ja rakennusalan kipukohdista. Jos rakennustyöt seisovat suuren osan ajasta, käyttöaste on 10-20 prosenttia (rakennustyömaalla), ei ole ihme, että remontit eivät valmistu. Keskinäisriippuvuus viivyttää tekemistä, ja digitaalisuus ei ole tullut alalle.

”Rakentaminen on kuin iso puu, jota jokainen halaa omasta suunnastaan – pitää olla vuorovaikutusta, että voidaan ratkaista ongelmia.” 

 

Fira jakautui kahdeksi konserniksi: Fira-konserniksi ja Flow Technologies -konserniksi, jonka toimitusjohtaja Aho on. Flow Technologies -konsernin yhtiöt kehittävät rakentamisen virtausta parantavia ja ympäristöjalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja.

 

”Show me your incentive model, I will tell your real strategy”.

Kerro palkitsemismallisi, niin kerron sinulle, mikä strategia tulee toteutumaan. Aho peräänkuulutti insentiivien merkitystä: ne ohjaavat ja oikeasti muuttavat ihmisten käyttäytymistä. Pystytäänkö strategia määrittelemään sillä tarkkuudella, että siihen voidaan linkittää insentiivit?

 

Oikeiden agendojen ylläpito on tärkeä asia: mihin (kokouksissa) keskitytään.

 

Hallituksen jäsenillä on oltava aikaa, aikaa keskustella, olla vuorovaikutuksessa ja tehdä yhdessä. On myös hyvä miettiä, tuovatko vai vievätkö hallituksen kokoukset energiaa.

 

Jokaisella toimitusjohtajalla on oikeus tulla erotetuksi.

 

     

 

Hallitustyön ja -kokoonpanon kehittäminen

 

Seuraavassa vaiheessa Flow Technologies´issa katsotaan hallituksen sukupuolijakaumaa, kansainvälisyyttä ja bisneskriittisyyttä. Ideaali hallituskokoonpano on kokoonpano, jossa jokaisella jäsenellä on annettavaa yritykselle. Heillä on aikaa, energiaa, kiinnostusta, innostusta ja tietoa. Ideaali kokoonpano tarkoittaa tasapainoilua sukupuoli- ja ikäjakauman, kansainvälisyyden, kokemuksen ja suhteiden osalta. Myös liiketoiminnan vaihe sekä jäsenten roolit määrittävät tiimin kokoonpanoa.

 

Hallitus on tiimi; hallituksen rakentaminen on tiimin rakentamista. Tiimin ilmapiiri on erittäin tärkeä asia.

Vaikka hallitustiimi on kriittinen tiimi, vielä kriittisempi on operatiivinen tiimi.

 

Millainen on hyvä puheenjohtaja?

 

Vastaa aina puhelimeen. On aina aikaa yritykselle. On aina innostunut ja kiinnostunut yhtiön asioista. Sellainen on hyvä puheenjohtaja.

 

Lopuksi: Miten kulttuurinmuutos tehdään?

 

Arvokkaasti, arvostavasti, tarjoten jokaiselle aina ensimmäinen ja mahdollinen askel aloittaa ja edetä.