Mikko Mursula: Vastuullinen sijoittaminen on riskienhallintaa

DIF:n huhtikuun jäsenlounaalla tartuttiin teemaan Hallitus ja sijoittajat, kun puhujavieraana oli Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Mikko Mursula kertoi Ilmarisen sijoitustoiminnasta vastuullisuusnäkökulmasta. Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut maailmalla räjähdysmäisesti. Tämä kehitys yhdistettynä EU:n suunnalta tulevaan sääntelyyn vaikuttaa myös suomalaisten yritysten ja niiden hallitusten toimintaan.

Suomalaiset eläkeyhtiöt ovat edelläkävijöitä vastuullisessa sijoittamisessa. Ilmariselle vastuullinen sijoittaminen on osa riskienhallintaa. Vastuullisesti toimivat yritykset ovat pitkällä aikavälillä kannattavampia sijoituskohteita muun muassa pienempien riskien ja alempien vieraan ja oman pääoman kustannusten vuoksi.

Käytännössä Ilmarisen sijoitustoimintaa ohjaavat sen itse itselleen asettamat vähimmäisvaatimukset sijoituskohteiden vastuullisuudesta. Näihin vaatimuksiin kuuluu muun muassa kansainvälisten normien, kuten ihmisoikeusjulistuksen, ILO:n peruskonventioiden ja OECD:n ohjeiden, noudattaminen. Lisäksi vastuullisuusanalyysi ja sen integrointi ovat osa Ilmarisen normaalia salkunhoitoa. Ilmarinen ei sijoita tupakkayhtiöihin, ydinaseiden tai kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjen aseiden valmistukseen, kivihiilestä vahvasti riippuvaisiin yhtiöihin eikä yhtiöihin, jotka eivät vaikuttamisesta huolimatta kykene noudattamaan kansainvälisiä normeja.

Omistajana Ilmarinen on aktiivinen, eli se huolehtii omistajan vastuustaan käyttämällä valtaansa vaikuttaakseen sijoituskohteiden toimintaan. Vaikuttaminen tarkoittaa käytännössä aktiivista dialogia sijoituskohteiden kanssa sekä osallistumista yhtiökokouksiin ja hallitusten valintaprosesseihin.

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).