Diversiteetti kasvun ajurina

Vauhdikkaasti muuttuva maailma vaatii myös kasvuyrityksiltä kykyä sopeutua muutokseen ja nähdä mahdollisuuksia uusissa paikoissa. Parhaiten näitä yrityksiä pystyvät tukemaan ne hallitukset ja pääomasijoitustiimit, joissa osaaminen on mahdollisimman monipuolista.

 

Diversiteetti yrityksen tiimeissä ja johtopaikoilla voi vauhdittaa kasvua monella tapaa. Erilaisilla taustoilla, näkökulmilla ja kokemuksilla varustetut ihmiset tuovat mukanaan innovatiivisia ideoita ja lähestymistapoja, mikä parhaimmillaan johtaa uusiin tuotteisiin tai palveluihin sekä laajempaan markkinaosuuteen. Monimuotoisuus tiimissä parantaa yrityksen kykyä ymmärtää ja palvella monimuotoisia asiakasryhmiä. Lisäksi se houkuttelee monipuolisempaa osaajajoukkoa. Diversiteetti yrityksen johdossa voi parantaa mainetta ja sidosryhmien luottamusta, mikä tukee pitkän aikavälin kasvua ja kestävää menestystä.

Tässä artikkelissa tarkastelen diversiteettiä kahdesta näkökulmasta: yrityksen hallitusten ja pääomasijoitustiimien.

Hallitusten sukupuolidiversiteetti junnaa

Tesin syyskuun lopussa julkaisemassa selvityksessä tarkasteltiin yli viisi henkilöä työllistävien suomalaisten yritysten hallituskokoonpanoja, eikä sen mukaan hallitusten sukupuolidiversiteetti ole isossa kuvassa muuttunut juurikaan.

Naisia hallituksissa on alle 30 prosenttia, ja tilanne on pysynyt samana reilun parikymmentä vuotta.

Muutosta on tapahtunut eri toimialojen välillä. Tyypillisesti naisvaltaisiksi koetuilla aloilla, eli esimerkiksi hallinto- ja tukipalvelualoilla, naisia on jopa puolet. Sen sijaan esimerkiksi tyypillisesti kovaa kasvua hakevalla ICT-alalla on vielä tekemistä hallituskokoonpanojen suhteen, sillä naisia niissä on vain noin 13 prosenttia.

Myös naisten osuus hallitusten puheenjohtajista on edelleen varsin pieni, vain 15 prosenttia kaikista hallitusten puheenjohtajista on naisia.

Kansainvälisten hallitusjäsenten määrä on kasvanut tasaisesti pitkällä aikavälillä, ja tällä hetkellä noin 13 prosenttia uusista hallitusjäsenistä on kansainvälisiä. Kansainväliset jäsenet ovat erityisen yleisiä suurissa yrityksissä, kasvuhakuisissa yrityksissä sekä informaation ja viestinnän alalla. Suomalaisyritysten hallituksiin kansainvälistä osaamista tuovat useimmiten virolaiset, ruotsalaiset ja saksalaiset. Erityisesti ruotsalaisten osaajien määrä on kasvussa.

Pääomasijoitustiimeissä joka viides on nainen

Pääomasijoittajien omistamat yritykset kasvavat parhaimmillaan viisi kertaa verrokkejaan nopeammin liikevaihdolla mitattuna ja jopa kaksikymmentä kertaa nopeammin henkilöstömäärällä mitattuna. Näille yrityksille tyypillistä on voimakas kasvuhakuisuus ja joko kansainvälinen kasvu tai markkinajohtajuus kotimarkkinassa. Pääomasijoittajien salkuista päädytään myös pörssiin: noin puolella Helsingin pörssiin listatuista yhtiöistä on jossain vaiheessa ollut omistajana pääomasijoittaja.

Selvitimme alkuvuodesta suomalaisen pääomasijoitusalan monimuotoisuutta neljännen kerran. Katsaus paljastaa, että naisten määrä pääomasijoitusrahastojen sijoitustiimeissä on kasvanut, kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Silti vain joka viides tiimin jäsen on nainen. Naisten osuus on suurin päällikkötasolla (42 %), mutta partneritasolla naisia on edelleen vähemmän, vain 13 prosenttia.

Nuoria pääomasijoittajia aiempaa enemmän

Monimuotoisuuskatsauksen mukaan suomalaisen pääomasijoitusalan ikärakenne on tasainen ja osaajat etenevät urallaan. Erityisen rohkaisevaa on nuorten osuuden tasainen kasvu alalla, sillä nykyään kolmasosa pääomasijoittajista on alle 35-vuotiaita.

Koulutustaustoissa suomalaisten pääomasijoittajien tiimeissä puolestaan on toivomisen varaa. Lähes 90 prosentilla heistä on kauppatieteellisen tai teknillisen alan tutkinto, yli puolella on työkokemusta rahoitusalalta tai konsultoinnista ja kolmasosa on taustaltaan muilta teollisuuden- ja palvelun aloilta.

Monimuotoisuus on myös riskienhallintaa

Osaajapula on monilla aloilla kasvun esteenä, ja yksi ratkaisu voi olla entistä monimuotoisempien osaajien rekrytointi. Markkina-asemia pystyvät valloittamaan
sellaiset yritykset, jotka pystyvät etsimään ratkaisuja totutun ulkopuolelta. Se puolestaan vaatii monipuolisia osaajia, johtajia ja omistajia.

 

Tämä on tiivistelmä Boardview 2/2023 -lehdessä julkaistusta artikkelista.