Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva lainsäädäntö etenee Suomessa

Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö järjestävät osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanon lähipiiriliiketoimia koskevan kuulemistilaisuuden 20.8.2018. Tilaisuudessa esitellään tarkistettu luonnos lähipiiritoimen määrittelyä ja lähipiiritoimesta päättämistä koskevaksi sääntelyksi. DIF:n edustajina tilaisuuteen osallistuvat Policy-valiokunnan jäsenet Manne Airaksinen (varapuheenjohtaja) ja Kaarina Ståhlberg.

Osakkeenomistajan oikeuksia koskevan direktiivin (Direktiivi 2007/36/EU) muutoksesta saavutettiin kompromissi joulukuussa 2016. EU:n neuvosto hyväksyi direktiivin muutosehdotuksen keväällä 2017, jonka jälkeen DIF ehdotti työryhmän perustamista kansallisen lainsäädännön valmistelemiseksi.

Valtiovarainministeriö perusti työryhmän, jossa DIF oli kuultavana marraskuussa 2017. Työryhmä antoi huhtikuussa 2018 muistionsa direktiivimuutoksen kansallisesta soveltamisesta, josta vastaavasti DIF antoi lausuntonsa toukokuussa. Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutos tulee panna täytäntöön kansalliseen sääntelyyn 10.6.2019 mennessä.

Kuulemistilaisuutta varten toimitettu ennakkomateriaali on DIF:n jäsenten luettavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).