DIF: Lähipiirisäännöksiä tarkennettava edelleen

DIF lausui ehdotuksesta hallituksen esitykseksi koskien osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanoa lähipiiriliiketoimien osalta.

DIF on antanut lausunnon oikeusministeriölle ja valtiovarainministeriölle 11.10.2018 ehdotuksesta hallituksen esitykseksi koskien osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin täytäntöönpanoa lähipiiriliiketoimien osalta.

Lausunnossaan DIF katsoo, että ehdotuksen valmistelu on edennyt oikeaan suuntaan. Tietyltä osin sääntelyä on kuitenkin vielä tarkennettava ennen kuin se voidaan esittää hallituksen esityksen muodossa.

Lausunnossaan DIF kiinnittää erityisesti huomiota yhtiökokousasioiden käsittelyyn ja katsoo, että kaikki yhtiökokouksen toimivaltaan (OYL 5:5) kuuluvat asiat tulisi sulkea lähipiiritoimia koskevan sääntelyn ulkopuolelle. Esitetyssä muodossaan ehdotus antaa tilan hyvin eriäväisille tulkinnoille ja aiheuttaa epävarmuuden markkinoilla siitä, mitkä asiat kuuluvat lähipiiritoimia koskevan sääntelyn piiriin ja mitkä eivät.

Lue koko lausunto >