Pörssiyhtiöiden hallituksissa vähän nuoria osaajia

Tiedote 12.8.2020

Nuorten hallitusjäsenten määrä pörssiyhtiöissä on vaatimaton, eivätkä pienet pörssiyhtiöt ole väylä nuoremmille osaajille edetä myöhemmin suurten pörssiyhtiöiden hallituksiin. Pörssiyhtiön hallituksen nuorin jäsen on keskimäärin 45-vuotias kaikkien hallitusjäsenten ollessa keskimäärin 56-vuotiaita. Sen sijaan hallitusten sukupuolijakauma on kehittynyt suotuisasti ilman kiintiöitä. DIF – Hallitusammattilaiset ry selvitti suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpanoja, erityisesti niiden ikärakennetta. Samalla havaittiin, että eniten pörssiyhtiöiden hallituspaikkoja on Harri-nimisillä.

Yritysten hallituskokoonpanojen monimuotoisuudesta on keskusteltu runsaasti viime vuosina. Maailman muuttuessa digitalisaation, ilmastonmuutoksen ja arvojen muuttumisen myötä on noussut esiin tarve saada yritysten hallituksiin nuorempien sukupolvien edustajia ja uudenlaista osaamista. Tämän tavoitteen edistäminen on osoittautunut haasteellisemmaksi kuin sukupuolijakauman tasapainottaminen.

Hallituksissa vähän alle 40-vuotiaita

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusjäsenet ovat keskimäärin 56-vuotiaita. Kun tarkastellaan kunkin hallituksen nuorimman jäsenen ikää, keskiarvoksi saadaan 45 vuotta. Pörssiyhtiöiden koko hallitusjäsenkunnan ikähaitari ulottuu 24:sta 87 vuoteen.

Pienissä pörssiyhtiöissä hallitukset eivät olleet keskimääräistä nuorempia. Edes hallituksen nuorin jäsen ei ole small cap -yhtiöissä keskimäärin nuorempi kuin isommissa yhtiöissä. Mid cap -yhtiöissä kaikkien hallitusjäsenten (55 v.) sekä nuorimpien jäsenten keski-ikä (44 v.) on jopa vuoden pienempi kuin small cap -yhtiöissä. Large cap -yhtiöiden vastaavat ikäkeskiarvot ovat 58 ja 46 vuotta.

Alle 30-vuotiaita hallitusjäseniä pörssiyhtiöissä on ainoastaan kolme ja alle 40-vuotiaitakin vain 30, kun hallitusjäseniä on yhteensä noin 770.

”Kun pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä vain neljä prosenttia on alle 40-vuotiaita, voidaan todeta, että nuorten osuus hallituksista on varsin alhainen. Asiaan toki vaikuttaa se, että pörssiyhtiön hallitusjäsenyys vaatii vankkoja näyttöjä, jotta henkilö tuottaisi lisäarvoa yritykselle. Erityinen yllätys oli se, etteivät pienten pörssiyhtiöiden hallitukset ole keskimääräistä nuorempia. Toisin sanoen pienet pörssiyhtiöt eivät toimi ponnahduslautana nuoremmille osaajille ja väylänä isompien yhtiöiden hallituksiin. Hallitushauissa on myös kysymys siitä, löydetäänkö uudet kyvyt vai osuuko kysyntä samoihin henkilöihin”, DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kommentoi tuloksia ja kannustaa käyttämään ammattilaisia hallitushauissa eikä tyytymään hallituksen tai omistajien omaan kontaktipiiriin.

Eniten paikkoja Harrien hallussa

Hieman leikkimielisesti DIF selvitti myös hallitusjäsenten nimiä, ja tuloksena oli, että eniten pörssiyhtiöiden hallituspaikkoja on Harri-nimisten hallussa. Heillä on peräti 16 paikkaa, jotka jakautuvat kymmenelle eri Harrille. Eniten hallitusjäsenissä on Jukka- ja Mikko-nimisiä, joita kumpiakin on 12 henkilöä. Naisten sarjassa kärkinimiä ovat Anne ja Päivi, sillä kummankin nimisillä on 8 paikkaa.

Naisten osuus hyvissä luvuissa ilman kiintiöitä

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on kansainvälisessä vertailussa korkea, varsinkin kun luvut on saavutettu ilman kiintiöitä. Naisia on jo 30 prosenttia pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä ja 34 prosenttia suurissa pörssiyhtiöissä, mikä ilmenee Keskuskauppakamarin kesäkuussa julkistamista luvuista. Myös DIFin jäsenistä yli 30 prosenttia on naisia.

”Elinkeinoelämän omat toimet naisten osuuden kasvattamiseksi pörssiyhtiöiden hallituksissa ovat olleet tehokkaita, eikä sukupuolijakauman tai hallituskokoonpanojen määrittelemiseen muutenkaan tarvita viranomaissääntelyä. Yritysten tulee toki jatkossakin kiinnittää sukupuolijakaumaan huomiota, mutta samalla on hyvä muistaa muutkin monimuotoisuustekijät, kuten osaaminen ja ikä. Ulkomaisten osaajien rekrytointi hallitukseen voi pienelle pörssiyhtiölle olla haasteellista, mutta suomalaisiltakin löytyy nykyään jo hyvin laajasti kansainvälistä kokemusta liikkeenjohtotehtävissä. Heidät vain pitää löytää!”, Linnainmaa toteaa.

 

Lisätiedot:

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri
+358 50 356 1183 / leena.linnainmaa(a)dif.fi

 

DIF – Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry on johtava hallitustyön kehittämisen foorumi Suomessa. DIF edistää jäsentensä ammattitaitoa ja hyvää hallitustyöskentelyä suomalaisten yritysten menestyksen tukemiseksi. Voittoa tavoittelematon yhdistys vaikuttaa yhteiskunnassa ottamalla kantaa ajankohtaisiin hallitustyötä koskeviin asioihin. Yhdistyksellä on noin 750 henkilöjäsentä, jotka toimivat merkittävien yhtiöiden hallituksen jäseninä, sekä neljä yhteisöjäsentä ja 22 asiantuntijakumppania. Lähes kolmannes suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista on DIFin jäsenten hallussa, ja noin 90 prosentilla pörssiyhtiöistä on hallituksessaan vähintään yksi DIFin jäsen. DIFin eurooppalainen katto-organisaatio on ecoDa.