Professori Kerr pisti DIF:n jäsenet keskustelemaan teknologiamurroksesta

DIF-aamiaisella 20.8.2018 pohdittiin teknologian kehityksen vaikutusta liiketoimintaan ja johtamiseen.

Harvard Business Schoolin professori William Kerr piti DIF:n jäsenille case study -tyylisen työpajan, jonka aiheena oli uusien teknologioiden kuten tekoälyn merkitys liiketoiminnalle. Huippuprofessorin toi Suomeen Boston iLab, joka Harvardin yhteistyöverkostona muun muassa vie suomalaisia johtajia ja hallitusten jäseniä Bostoniin kehittämään osaamistaan.

Haluttuun tilaisuuteen Savoyn salikabinetissa osallistui kolmisenkymmentä DIF:n jäsentä. Osallistujamäärä oli rajattu, jotta tilaisuudesta saatiin keskusteleva. Esimerkki-casena osallistujat tutustuivat etukäteen Vodafonen digitaalista muutosprosessia käsittelevään artikkeliin.

Vodafone-esimerkin innoittamana keskustelua heräsi siitä:

  • kuinka kokeiluja ja pilotointia tulisi tasapainottaa fokusoinnilla ja strategisella päätöksenteolla,
  • miten digitaalinen transformaatio muuttaa henkilöstöhallintoa ja palkitsemista ja
  • mikä on organisaation sisäisen tekemisen ja ulkopuolisen avun tasapaino muutosprosessissa.

Hallituksen on myös syytä miettiä teknologian kehittymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Onko kehitettävä nykyisen henkilöstön osaamista, jotta sille on tarvetta myös tulevaisuudessa? Mitä poliittisia seurauksia on esimerkiksi sillä, että Yhdysvaltojen yleisin ammatti kuorma-autonkuljettaja lopulta katoaa, kun autot ajavat itse itseään?

DIF:n puolesta pitämässään kommenttipuheenvuorossa Juha Rantanen korosti sitä, että jokaisen hallituksen jäsenen on itse otettava vastuuta omasta oppimisesta ja teknologisen muutoksen mukana pysymisestä.