Puheenjohtajan tehtävänä on saada hallituksen osaaminen hyötykäyttöön

Mercuri Urvalin ja DIFin webinaarissa 1.6.2021 pohdittiin, mistä on hyvä hallituksen puheenjohtaja tehty. Faktaa paneelikeskustelun pohjaksi tarjosivat tuoreen kyselyn tulokset. Paneelissa omia näkökulmiaan aiheeseen valottivat Irmeli Rytkönen, Reima Rytsölä ja Risto Siilasmaa.

Mercuri Urval ja DIF toteuttivat alkuvuodesta 2021 kyselyn, jossa selvitettiin, mitä hallituksen puheenjohtajilta Suomessa odotetaan. Tilaisuuden aluksi Teemu Tiainen kävi läpi kyselyn tuloksia.

Toimitusjohtajan tukeminen ja hallitustyön johtaminen ovat kyselyn perusteella puheenjohtajan päätehtävät. Myös tiimihengen luominen nähtiin tärkeänä. Puheenjohtajalta toivotaan etenkin aikaisempaa hallituskokemusta, corporate governance -osaamista ja kokemusta eri bisnestilanteista. Toimitusjohtajakokemustakin pidettiin tärkeänä, mutta se jakoi mielipiteitä.

Puheenjohtajan ominaisuuksista tärkeimmiksi nousivat strateginen ajattelu, integriteetti ja ihmissuhdetaidot. Varsinkin hallitusjäsenten vastauksissa korostui puheenjohtajan fasilitointikyky. Sudenkuoppia voivatkin olla hallituksen osaamisen ja potentiaalin huono hyödyntäminen sekä liika operatiivisuus tai toimitusjohtajan tontille astuminen.

Paneelikeskustelun aluksi kukin panelisti piti lyhyen puheenvuoron. Hallitusammattilaisen Irmeli Rytkösen mukaan hyvä hallituksen puheenjohtaja varmistaa tiedonkulun hallituksen ja toimitusjohtajan välillä, kannustaa avoimeen keskusteluun ja kuuntelee – pitää kaikki samassa veneessä. Rytkönen mainitsi myös uusien hallitusjäsenten etsimisen ja perehdyttämisen yhtenä puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä.

Varman sijoitusjohtaja Reima Rytsölä tarkastelee puheenjohtajan roolia omistajan näkökulmasta. Hänen mukaansa hallituksen puheenjohtajan tehtävä on ennen kaikkea omistaja-arvon kasvattaminen, mikä ei yllättäen noussut kyselyssä kovin korkealle. Panelistit yhdessä pohtivatkin, että ehkä omistaja-arvo on itsestäänselvyys, jonka kasvattamisen välineitä kyselyssä esiin nousseet tehtävät ovat.

Hallituksen puheenjohtaja ja yrittäjä Risto Siilasmaa kertoi muutaman anekdootin kautta, mitä hän on uransa aikana oppinut puheenjohtajan roolista. Kiteytettynä: Puheenjohtajan rooli muuttuu tilanteiden mukaan – joskus se voi tarkoittaa toimitusjohtajan tukemista hankalassa paikassa, toisinaan pelisääntöjen ja luottamuksen luomista eripuraiseen hallitukseen tai viitekehyksen määrittämistä päätöksenteon tueksi.

Paneelikeskustelussa pohdittiin vielä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sopivaa etäisyyttä. Rytkösen mielestä etäisyyttä ei voi yksiselitteisesti määritellä, sillä se on kiinni myös henkilökemioista. ”Jos et näe metsää puilta, olet liian lähellä”, hän neuvoi. Siilasmaa totesi, että puheenjohtajan on jatkuvasti tehtävä korjausliikkeitä ja oltava varpaillaan suhteessa toimitusjohtajaan. Yhtä mieltä oltiin siitä, että päivittäinen kanssakäyminen on varmastikin liikaa.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy DIFin jäsensivuilta sekä tämän artikkelin alta.

Lue lisää puheenjohtajakyselyn tuloksista Teemu Tiaisen artikkelista Mistä on hallituksen puheenjohtajat tehty?