Tech Vision 2023 – Hallitus, huomioi nämä teknologiatrendit

 

DIF x Accenture -webinaari järjestettiin 22.5. teemalla ”Teknologiavisio hallitukselle: Top 4 trendiä ja miten tekoäly muuttaa kaiken”. Tomas Nyström, Accenturen Suomen toimitusjohtaja, pureutui aiheeseen kertomalla, mitä hallitusten tulisi tietää tekoälystä ja miten pysyä kehityksen mukana. Hän esitteli neljä Tech Vision 2023 -raportin esittelemää teknologiatrendiä, jotka hallitusten tulisi huomioida. DIFin kommenttipuheenvuoron piti Anni Ronkainen.

 

 

Resepti yritysten menestyksen takana on uudistuminen

 

Accenturen Tech Vision -tutkimuksen mukaan yritykset, joissa hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia laaja-alaisesti, liiketoimintavetoisesti ja uudistuen, menestyvät paremmin kuin muut yritykset.

Onkin aiheellista kysyä, onko yrityksessä tarpeeksi teknologista kyvykkyyttä ja ymmärrystä? Huomioiko strategia ja strategiasta johdettu tahtotila ja päivittäinen tekeminen teknologian mahdollisuuksia?

Digitaalinen maailma ja fyysinen maailma ovat yhä lähempänä toisiaan. Ero on kuitenkin edelleen aika suuri. Teknologian kehitys on kuitenkin eksponentiaalista.

 

Hallitus, huomioi teknologian neljä trendiä

 

Tech Vision -raportti esittelee neljä trendiä, jotka on nimetty seuraavasti: Generatiivinen tekoäly; Minun datani, sinun datasi, meidän datamme; Digitaalinen identiteetti; ja SciTech (science technology).

 

  1. Generatiivinen tekoäly

Tekoälyn kehitys on alkanut jo 90-luvun alussa koneoppimisen myötä. Nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että tekoäly pystyy moniin samoihin asioihin kuin ihminen: se tuottaa tekstiä, kuvia ja ääntä. Malleille voidaan kouluttaa omaan dataan perustuvia asioita (ei julkisessa pilvessä), mutta mallien kouluttaminen on raskasta. On myös huomioitava, että tietoisuutta ei voi kouluttaa reaalimaailmasta eli mallit ovat koko ajan jäljessä. Algoritmi perustuu oletukseen, että maailma pysyy ennallaan; se ei reagoi muutostilanteisiin heti tai välttämättä lainkaan. Nämä rajoitukset on ymmärrettävä.

Generatiivista tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi neuvontatyössä, luomistyössä, automatisoinnissa, suojaamisessa ja koodaamisessa. Näihin liittyviä konkreettisia toimintoja ovat muun muassa asiakastuki, tuotekehitys, data-analyysi ja prosessiautomaatio. Arvo tulee (erityisesti) tekoälyn kanssa käydyn dialogin myötä.

 

  1. Minun datani, sinun datasi, meidän datamme

Painetta tulee useasta suunnasta siihen, että datan tulisi olla näkyvämpää. Läpinäkyvyydestä on mahdollisuus luoda myös kilpailutekijä.

Hallituksen tulisikin miettiä, mitä tämä trendi tarkoittaa yrityksen data-arkkitehtuurin ja -strategian kannalta?

 

  1. Digitaalinen identiteetti

Digitaalisen identiteetin markkina on kasvava. Tech Vision -raportin mukaan kyky todentaa digitaalisia käyttäjiä ja omaisuutta tulee olemaan ja on strateginen liiketoiminnan välttämättömyys.

 

  1. SciTech

Tehtaat ja tuotteet digitalisoituvat. Tieteen tekeminen digitalisoituu, kun ei tarvitse enää olla fyysistä laboratoriota; tutkimustyö digitalisoidaan ja laboratoriota simuloidaan digitaalisesti. Mitä tämä voi tarkoittaa aloilla, joilla ei ole ollut fyysistä laboratoriota, esimerkiksi kvanttiteknologiassa?

Yhä useampi toimija voi tulla osaksi tieteeseen osallistumista. Teknologia, muutosvoima numero yksi, on mahdollistamassa tätä.

Innovaatiosykli tehostuu.

Eksponentiaalinen kehitys alkaa vähitellen näkyä myös esimerkiksi kemianteollisuuden ja materiaalitutkimustyön puolella.

Teknologia luo resilienssiä muuttuvassa maailmassa, ja siihen on investoitava. Tech Vision -raportti kertoo yritysten johdon olevan halukkaita investoimaan erityisesti tekoälyyn, uuden sukupolven robotiikkaan ja tietojenkäsittelyyn sekä esimerkiksi metaversumiin.

 

Viisi kysymystä pohdittavaksi

 

Lopuksi Nyström antoi pohdittavaksi viisi kysymystä:

 

  1. Strategia: Onko se sekä digitaalinen että fyysinen?
  2. Arkkitehtuuri: Kuinka älykkyys rakennetaan ja sisällytetään systeemiin?
  3. Työ: Oletko valmis ihminen + kone -prosesseihin?
  4. Ihmiset: Miten ja missä kohdin luoda luottamuksesta erottautumistekijä?
  5. Innovaatiot: Mitä IoT (internet of things), OT (operational technology) ja SciTech tarkoittavat sinulle?

 

Hallituksella on oltava riittävästi teknologista ymmärrystä

 

Ronkainen peräänkuulutti kommenttipuheenvuorossaan, että hallituksella on oltava vahva ymmärrys teknologiasta ja sen mahdollisuuksista. Teknologia on tärkeää yritykselle kuin yritykselle. Varsinkin tuottavuuden näkökulmasta se on kilpailukykyä vahvistava tekijä.

Onko hallituksessa riittävää osaamista ja ymmärrystä, että se pystyy tarpeeksi syvällisesti keskustelemaan ja tuomaan teknologianäkökulmaa strategiakeskusteluihin?

Teknologian saralla on paljon uutta putken päässä, mutta se on hallituksesta kiinni, mihin suuntaan se kykenee viemään ja vie keskusteluja.

Teknologia ei ole ongelma, vaan kysymys on, kuinka se saadaan käyttöön prosesseissa ja implementoitua siten, ettei vain siirretä vanhoja, olemassa olevia toimintatapoja uudelle alustalle.

 

Data governance: hallituksen valvontatehtävä korostuu

 

AI ja data korostavat hallituksen valvontatehtävää. Data governance voisi olla useassa yrityksessä paremmin hoidettu: kuka datan omistaa, kuka sitä käyttää, miten käyttöä valvotaan, kuinka huomioidaan tietoturva, entäpä yksityisyydensuoja sekä eettiset periaatteet. On oltava etukenossa ja nostettava nämä mukaan keskusteluun hallituksissa – jälkikäteinen huomiointi on kallista.