Naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa nousi ennätyslukemiin

Ennätyslukemiin naisjohtajien osuudessa pörssiyhtiöiden johdossa on päästy itsesääntelyllä.

Keskuskauppakamarin tuore naisjohtajaselvitys kertoo, että naisten osuus suomalaisten yhtiöiden hallituksissa on kolminkertaistunut noin 15 vuodessa. Vuonna 2003 vain 7 prosenttia pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä oli naisia, viisi vuotta myöhemmin luku oli noussut 12 prosenttiin. Vuonna 2018 hallitusnimityksistä jo 29 prosenttia koski naisia. Koskaan aiemmin naisilla ei ole ollut yhtä suurta osuutta kaikista hallituspaikoista.

Eritystä tässä kehityksessä on se, että ennätyslukemiin on päästy suomalaisten yhtiöiden aloitteellisuudella ja itsesääntelyllä ilman lainsäädännön pakottavaa ohjausta.

Toimitusjohtajista yhdeksän oli naisia, kuten edellisvuonna. Sen sijaan naisten osuus johtoryhmissä nousi vuoden takaisesta 23 prosentista 25 prosenttiin. Silti pörssin suurimman toimialan, teollisuustuotteet ja -palvelut -sektorin, liiketoimintajohdosta naiset puuttuvat lähes kokonaan.

Lue lisää: Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys 2018 >