Suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa 11 naista

Naistoimitusjohtajien määrä nousi tänä vuonna uuteen ennätykseensä, kun jo 11 pörssiyhtiöllä 124:stä on nainen toimitusjohtajana, selviää tuoreesta Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta. Samalla naisten osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista nousi lähes yhdeksään prosenttiin. Naisten määrä sekä pörssiyhtiöiden hallituksissa että johtoryhmissä on lisääntynyt Suomessa merkittävästi koko 2000-luvun ajan. Toimitusjohtajien kohdalla myönteinen kehitys alkoi muutama vuosi sitten ja viime vuosina kehitys on kulkenut harppauksin.

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksessa selvitettiin naisten määrää pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina ja pörssiyhtiöiden johtoryhmissä. Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on 24 prosenttia. Osuus on laskenut edellisvuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä sen seurauksena, että pienissä pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmien jäsenistä putosi selvästi.

Suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmissä kuitenkin kasvoi. Peräti 36 prosenttia vuonna 2019 nimitetyistä suurten pörssiyhtiöiden johtoryhmien uusista jäsenistä oli naisia. Suomessa on silti edelleen 22 pörssiyhtiötä, jonka johtoryhmässä ei ole yhtään naista.

Lue lisää: Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsaus 2019 >