Ulkopuolinen tuo perheyrityksen hallitukseen ammattimaisuutta

DIF:n, Perheyritysten liiton ja MPS-Yhtiöiden yhteisessä aamiaistilaisuudessa 6.9.2018 keskusteltiin perheyritysten hallituksen kokoonpanosta ja erityisesti ulkopuolisista hallitusjäsenistä.

Milloin perheyritykseen kannatta pestata ulkopuolinen hallituksen jäsen? Ja millä kriteereillä?

MPS Family Governance Advisory -liiketoiminnan vetäjä Peter Therman kävi alustuksessaan läpi perheyhtiön elinkaarta, joka on kolmannen sukupolven kohdalla usein käännekohdassa. Silloin yritys valitettavan usein hiipuu tai se myydään. Vain murto-osa perheyrityksistä selviää kolmannen sukupolven yli. Juuri sukupolvenvaihdokset ovat niitä muutostilanteita, joissa ulkopuolisista hallituksen jäsenistä voi olla ratkaisevaa hyötyä. Usean omistajan yrityksessä keskustelu tulevaisuudesta voi olla vaikeaa. Ulkopuolinen hallituksen jäsen voi tuoda näkemystä ja selkeyttä siihen, mihin suuntaan yritystä lähdetään kehittämään.

MPS Executive Searchin toimitusjohtaja Roy Herold kertoi, että ulkopuolisten hallituksen jäsenten valintakriteerit riippuvat yrityksen omistuksesta ja tilanteesta. Tilanteesta riippuen tarve voi olla esimerkiksi täydentävälle erityisosaamiselle, toimialan tuntemukselle tai talousosaamiselle. Avainasemassa perheyhtiön hallituksessa on omistajan tahdon ja arvojen ymmärrys.

Perheyrityksen dynamiikka luo omat haasteensa ulkopuolisen hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan työlle ja roolille. Onko hallituksella oikeasti valtaa? Tai saako ulkopuolinen toimitusjohtaja tarpeeksi vahvan mandaatin hallitukselta?

Paneelikeskustelussa Rantalainen Yhtiöiden konsernijohtaja Antti Rantalainen ja hallituksen jäsen Krista Keränen kertoivat kokemuksistaan perheyhtiön hallituksessa niin perheen kuin ulkopuolisen näkökulmasta. Keränen tuli Rantalaisen hallitukseen ulkopuoliseksi jäseneksi nimenomaan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, jolloin tuli tarve erottaa hallitus ja operatiivinen johto selkeämmin toisistaan. Keränen näkee tehtäväkseen haastaa perheomistajan kulttuuria ja toimintatapoja mutta ei rikkoa niitä.

DIF:n jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Vaisalan hallituksen puheenjohtaja Raimo Voipio. Hän painotti, että ulkopuolisia hallituksen jäseniä on hallituksessa oltava mielellään enemmän kuin yksi. Parhaimmillaan ulkopuoliset tuovat ammattimaisuutta hallituksen toimintaan.

Tilaisuuden materiaali on DIF:n jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).