Ollako vai eikö perheyrityksen hallituksen jäsen?

Hallitustyö perheyrityksissä on samanlaista kuin muissakin yrityksissä, mutta kuitenkin erilaista. Mihin pitää varautua, jos toimii riippumattomana jäsenenä perheyrityksen hallituksessa?

Perheyritykset ovat keskenään erilaisia riippuen muun muassa siitä, kuinka monta jäsentä omistajaperheeseen kuuluu, missä eri rooleissa omistajaperheen jäsenet yrityksessä toimivat, kuinka monta sukupolvea toimii aktiivisena omistajana ja millaisessa kehitysvaiheessa yritystoiminta on.

Kaikissa perheyrityksissä hallituksessa tulee kuitenkin vastaan tilanteita ja asioita, joihin ei törmää muulla tavoin omistettujen yritysten hallituksissa. Tämä vaatii perheyrityksen riippumattomalta hallituksen jäseneltä ymmärrystä perheyrittäjyydestä ja taitoa kuunnella omistajaperhettä. 

 

Omistajien arvomaailma vaikuttaa päätöksiin 


Hallituksen päätöksentekoon vaikuttaa vahvasti omistajaperheen arvomaailma. Päätöksiin voivat vaikuttaa myös muut kuin pelkät liiketaloudelliset syyt. Omistajaperheen arvot voivat esimerkiksi estää alkoholinmyynnin tai henkilöstön irtisanomisen. 
 

Omistajien arvomaailma voi myös näkyä liiketoiminta-alueiden myynnissä: ehkä tingitään hinnasta, jos uusi omistaja toimii omistajien arvomaailman mukaisesti. Toisaalta perheyritykseen voi liittyä pyhiä lehmiä, jolloin esimerkiksi omistajaperheelle perinteitä edustava kiinteistö tai liiketoiminta ei ole myytävänä. 

Omistajaperhe myös määrittää, miten liiketoiminnan menestys mitataan. Omistajien tavoitteena voi esimerkiksi kasvun sijaan olla kannattavuus ja omavaraisuus. Tavoitteisiin liittyy myös omistajien riskinottokyky. Miten paljon omistajat ovat valmiita sijoittamaan omaa rahaa tai ottamaan velkaa esimerkiksi kansainvälistymiseen?

Riippumattoman hallituksen jäsenen on hyvä vaatia omistajilta omistajastrategia. Hänen on ymmärrettävä omistajaperheen omistamisen arvot, tarkoitus ja tavoitteet, koska hallituksen tehtävä on tehdä päätöksiä niiden mukaisesti. 

 

Toimitusjohtaja omistajaperheestä 


Hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on valita ja erottaa toimitusjohtaja. Jos perheyrityksessä päätöksiä tehdessä korostetaan perheen tarpeita, voi olla, että toimitusjohtajaksi ei aina valita kyvykkäintä tai sopivinta.
 

Perheyrityksen hallituksen riippumaton jäsen voi herättää keskustelua toimitusjohtajan valinta- ja arviointikriteereistä. Keskustelua kannattaa käydä yleisesti toimitusjohtajan profiilista ja arvioinnista liittyen yrityksen strategian toteuttamiseen. Keskustelu on helpompaa, kun se ei liity yksittäiseen henkilöön. 

 

Sukupolvenvaihdos hallituksen esityslistalla 


Perheyrityksessä sukupolvenvaihdos voi tapahtua johdossa ja omistamisessa eri aikaan. Hallituksella voi olla roolia herätellä omistajaperhettä sukupolvenvaihdokseen tai konkreettisesti olla mukana sitä suunnittelemassa ja toteuttamassa. Joskus tämä vaatii hallitukselta hyvinkin paljon työt
ä.  

Sukupolvenvaihdostilanteessa hallituksen riippumattomalta jäseneltä voidaan toivoa esimerkiksi jatkajapolven mentorointia tai arvioimista. Toisaalta hän voi olla myös keskusteluissa mukana edesauttamassa luopujaa luopumaan. Riippumattoman hallituksen jäsenen on hyvä keskustella omistajaperheen kanssa, millaista roolia häneltä toivotaan sukupolvenvaihdoksessa. 

Ollako vai eikö perheyrityksen hallituksen riippumaton jäsen ei ole pulma. Toimiminen perheyrityksen hallituksessa on erinomainen mahdollisuus olla kehittämässä suomalaista yritystoimintaa. Mahdollisimman hyvän panoksen antaminen perheyrityksen hallitustyöhön vaatii kuitenkin pelisilmää. Joskus on luovittava perhesuhteiden ja tunteiden välimaastossa, mutta yrityksen paras pitää aina olla kirkkaana mielessä. 

 

Menestymisen eväitä perheyrityksen riippumattomalle hallituksen jäsenelle

 

  • Rakenna luottamusta. Luottamus pitää ansaita ja sitä pitää myös osata antaa. 
  • Tutustu kaikkiin omistajiin, myös tuleviin. Omistajaperheen arvomaailman ja tavoitteiden tunteminen auttaa tekemään parempia päätöksiä hallituksessa. 
  • Huomioi omistajaperheen väliset suhteet. Hallituksen päätöksentekoon voi vaikuttaa vahvasti muut kuin faktat. 
  • Viesti avoimesti. Parhaat päätökset edellyttävät toimimista läpinäkyvästi, myös omistajaperheeltä. 
  • Kysy ja kyseenalaista rohkeasti. Kysymällä teet mahdollisesti piilossa olevat oletukset näkyviksi. Vain kyseenalaistamalla rakentavasti tuot lisäarvoa hallituksen työhön. 
  • Ole kärsivällinen. Päätöksenteko perheyrityksissä on usein ketterää, mutta joidenkin päätösten tekeminen vaatii aikaa ja useamman keskustelun.