Uudet jäsenet / maaliskuu 2013

Yh­dis­tyk­sen hal­li­tus päätti maaliskuun ko­kouk­ses­saan hyväksyä uudeksi jäse­nek­si Katja Keitaanniemen.

Di­rec­tors’ Ins­ti­tu­te of Fin­land – Hal­li­tusam­mat­ti­lai­set ry toi­vot­taa Katjan ter­ve­tul­leek­si yh­dis­tyk­sen toi­min­taan.