Uudet jäsenet / marraskuu 2014

DIF:n hal­li­tus on päättänyt hyväksyä uusik­si jäse­nik­si seu­raa­vat hen­kilöt:

Kari Hietanen, Ilmo Kolehmainen, Jyrki Talvitie ja Jarmo Tonteri.

Toi­vo­tam­me uu­det jäse­net ter­ve­tul­leik­si yh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Yh­dis­tyk­sessä on nyt 531 jäsentä.