Vuosikokous 2023 – DIF mielenkiintoinen foorumi ja relevantti toimija nyt ja tulevaisuudessa

DIFin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.5.2023 Bio Rexin Auditoriossa. Tilaisuuteen voi osallistua tänä vuonna vain paikan päällä. Vuosikokouksen ja vuosiseminaarin järjestelyistä vastasi KPMG. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Jyrki Tähtinen Boreniukselta.

 

Kim Ignatius avasi kokouksen ja peräänkuulutti joustavuutta: hallitustyö on viime vuosina vaatinut nimenomaan joustavuutta. Hallitusten monimuotoisuus, diversiteetti, varmistaa, että voidaan vastata paremmin muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Vastuullisuuskysymykset ja geopoliittinen ympäristö haastavat hallituksia. Toisaalta yrityksen arvomaailman nouseminen tärkeäksi on positiivinen muutos. Hallituksissa tulee miettiä yhä enemmän arvotyötä ja kuinka varmistaa se, että henkilöstö on motivoitunutta.

 

Maailma muuttuu – ja DIFin tulee olla relevantti toimija. Kuinka DIFin toimintaa ja roolia kehitetään siten, että DIF on mielenkiintoinen foorumi myös tulevaisuudessa? Uudenlaisia avauksia ja uudistumista on tehty. Näistä esimerkkejä ovat muun muassa strategian päivitystyö, DIFFuture-ohjelma, podcast ja työ jäsenpohjan laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

 

Pääsihteeri Leena Linnainmaa avasi vuotta 2022 lukujen ja toiminnan valossa. Vuoden 2022 teemoja olivat: hallitus ja tulevaisuus, hallitus ja vastuullisuus, hallitus ja arvonluonti sekä hallitus ja roolit. Korona vaikutti toimintaan vielä vuoden 2022 alkupuoliskolla. Kvartaaleittain julkaistut podcastit aloitettiin yhteistyössä Leadcastin kanssa, ja jokaisella jaksolla on tuhansia kuuntelukertoja. Tulos oli budjetoitua parempi, ja DIFin talous on tasapainossa. DIFFuture-ohjelma on tuonut piristystä DIFin toimintaan, ja konseptia aiotaan jatkaa. Tilinpäätös vuodelta 2022 vahvistettiin, ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Liittymis- ja jäsenmaksu pidettiin edellisvuoden tasolla (liittymismaksu 250 euroa ja jäsenmaksu 400 euroa/vuosi).

 

Senior Advisor -muutoksina mainittakoon Juha Rantasen tilalle tullut Lauri Ratia sekä Riitta Laitasalon tilalle tullut Hannele Jakosuo-Jansson. Policy-valiokunnan sihteerinä toimii Micaela Thorströmin tilalle tullut Saara-Maria Helminen. Uusista asiantuntijakumppanuuksista voidaan mainita Henley Business School sekä Cornerstone.

 

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kirsi Komi esitteli ehdotukset hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Kokoonpanoon tuli muutoksia puheenjohtaja Kim Ignatiuksen sekä Heikki Westerlundin jäätyä pois hallituksesta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Harri Pärssinen ja Ritva Sotamaa. Hallituksessa jatkavat Eeva Ahdekivi, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Hanna-Maria Heikkinen ja Ville Voipio sekä puheenjohtajaksi valittu Jussi Koskinen. DIF kiittää hallituspestinsä päättäneitä työstä DIFin hyväksi ja onnittelee uusia hallitusjäseniä ja puheenjohtajaa. Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin Kim Ignatius (pj), Jussi Koskinen sekä uutena Jouko Pölönen.

 

Vuosikokouksen materiaalit ovat nähtävillä jäsenalueella.