Yhdistykseen hyväksyttiin alkuvuonna 17 uutta jäsentä

Directors Institute of Finlandin jäsenmäärä on kasvanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jo 17 uudella jäsenellä. Nyt jäseniä on yhteensä 619.

DIF:n henkilöjäseneksi valitulla tulee olla kokemusta ammattimaisesta hallitustyöskentelystä ja suo­si­tus kah­del­ta yh­dis­tyk­sen jäse­neltä. Jäsen­ha­ke­muk­set käsi­tellään yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää hyviä hallituskäytäntöjä. DIF järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, julkaisee hallitustyöskentelyn kysymyksiin erikoistunutta Boardview-lehteä ja ylläpitää DIF-Tietopankkia, jonne on koottu asiantuntijatietoa hallitustyöskentelyn eri puolista.

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen uudet jäsenet ovat:

Päivi Hau­tamäki
Lii­sa Hyssälä
Pet­ri Kal­lio­kos­ki
Mer­ja Ko­ho­

Lee­na Lai­ti­nen
Sa­ka­ri Las­si­la
Mat­ti Lie­vo­nen
Mat­ti Man­ni­nen

An­ni­ka Paa­si­ki­vi
Sami Pai­ho­nen
Pert­tu Puro
Tuo­mo Raa­sio

Ta­pa­ni Rau­tiai­nen
Har­ri Sauk­ko­maa
Pek­ka Vau­ra­mo
Timo Val­li
To­mas von Ret­tig

 

Katso kaikki yhdistyksen jäsenet täältä.