Yritysvastuu oikeudellistuu

DIF-lounaalla 12.5.2022 keskusteltiin yritysvastuusta sääntelyn ja yrityskulttuurin näkökulmista Castrén & Snellmanin johdolla.

Castrén & Snellmanin Anna Kuusniemi-Laine ja Pauliina Tenhunen käsittelivät esityksessään yritysvastuun oikeudellisia kysymyksiä. EU:n yritysvastuulainsäädäntöaloitteiden, kansallisten yritysvastuulakien, whistleblower-direktiivin ja kestävän rahoituksen sääntelyn myötä yritysvastuu on oikeudellistumassa.

Yritystä voi motivoida vastuullisuuteen esimerkiksi riskienhallinnan näkökulmat, kustannusten pienentäminen, brändin rakentaminen ja sidosryhmien vaatimukset. Merkittäväksi motiiviksi on noussut myös varautuminen tulevaan yritysvastuulainsäädäntöön.

Tom von Weymarn

EU:n valmisteilla oleva yritysvastuulaki velvoittaisi suuria yrityksiä selvittämään mahdolliset ja toteutuneet haittavaikutukset ympäristön ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Mahdolliset haitat on ehkäistävä tai lievennettävä ja toteutuneet haitat poistettava tai minimoitava. Sääntely koskisi yrityksen oman toiminnan lisäksi koko toimitusketjua.

Yritysten on lisäksi tehtävä suunnitelma, jolla sen strategia ja liiketoimintamalli sovitetaan Pariisin ilmastosopimuksen vaatimuksiin ja 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen. Ilmastosuunnitelma on kytkettävä johdon palkitsemiseen.

Tuleva yritysvastuulainsäädäntö tuo hallituksen huolellisuusvelvoitteeseen ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökulmat ei vain omassa toiminnassa vaan koko toimitusketjussa.

DIFin Senior Advisor Tom von Weymarn kertoi näkemyksistään vastuullisuudesta osana yrityskulttuuria. Kulttuuri ja strategia tukevat toisiaan. Yrityskulttuuriin kuuluu olennaisesti jatkuva muutos, sillä kulttuuria muokkaavat esimerkiksi megatrendit, joista vastuullisuus on tällä hetkellä keskeisimpiä.

Jukka Ruuska

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Jukka Ruuska. Hän sanoi, että vastuullisuus liittyy kaikkeen yrityksen toimintaan päästöistä työturvallisuuteen. Siksi sitä voi olla myös vaikea hahmottaa. Ruuska jakaa vastuullisuuden kolmeen osaan:

  1. Vastuullisuus-compliance, joka tarkoittaa sitä, että toimitaan tavalla, joka kestää sidosryhmien odotukset ja täyttää lainsäädännön vaatimukset.
  2. Strateginen vastuullisuus viittaa keskittymiseen niihin asioihin, missä yritys voi vaikuttaa. Vaikuttavuudesta seuraa merkityksellisyyttä ja positiivisia mielikuvia.
  3. Kulttuuri. Vastuullisuuden on oltava osa moraalista kompassia, jonka yrityskulttuuri rakentaa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa. Webinaaritallenne on katsottavissa jäsensivuilla. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)