Riskienhallinta

Johdanto Tämä asiantuntijateksti käsittelee riskienhallintaa hallituksen näkökulmasta. Teksti kiinnittää erityisesti huomiota hallituksen mahdollisuuksiin edistää riskienhallintaa sekä kehittää riskienhallinnan käytäntöjä ja…

Lue lisää

Yritysrahoitus

Yritysrahoitus ja rahoituksen lähteet Jokaisen yhtiön tulisi osana strategiatyötään määritellä itselleen sellainen pääomarakenne, joka mahdollistaa laaditun strategian toteuttamisen parhaalla mahdollisella…

Lue lisää

Tarkastusvaliokunta, sisäinen tarkastus

Tarkastusvaliokunta Sääntelyperusta Osakeyhtiölaki Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta) sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon…

Lue lisää

Verotus

Verotus 1. Yhtiön verostrategia Yritysten kansainvälistyvä liiketoiminta, digitalisaatio ja kiristynyt valtioiden välinen verokilpailu ovat aiemmin lisänneet yritysten verosuunnittelumahdollisuuksia. Vuoden 2008…

Lue lisää

Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys

Yritysjärjestelyt Yritysjärjestelyinä pidetään yritysmuodon muokkaamista joko yhtiömuodon muutoksin tai yhtiöitä sulauttamalla tai niiden toimintoja yhtiöittämällä. Yritysjärjestelyillä voidaan korvata rahamuodossa tehtävä…

Lue lisää

Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt

Tilinpäätöksen rakenne sekä roolit ja vastuut tilinpäätösinformaation tuottamisessa Kirjanpitovelvollisuus, velvollisuus laatia tilinpäätös ja tilinpäätöksen rakenne Kirjanpitovelvollisuus määritellään kirjanpitolaissa, koskien esimerkiksi…

Lue lisää

Asiantuntijakumppanimme