Tarkastusvaliokunta, sisäinen tarkastus

Tarkistettu: 27.12.2023

Tiivistelmä

Tarkastusvaliokunnalla on keskeinen valvontatehtävä yhtiön taloudellisessa raportointiprosessissa. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu tämän lisäksi mm. yhteydenpito tilintarkastajaan sekä sisäisestä tarkastuksesta vastaavaan henkilöön tai toimintoon. Tehtävä edellyttää tarkastusvaliokunnan jäseniltä merkittävää ajankäyttöä ja panostusta eri riskien arvioimisessa ja harkinnanvaraisten erien käsittelyssä. Tarkastusvaliokunnan toiminnalla on siten ratkaiseva merkitys tilinpäätösinformaation oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamisessa. Tarkastusvaliokunnan valvontatehtävä laajenee taloudellisen raportoinnin lisäksi kestävyysraportointiin Euroopan unionin kestävyysraportointia koskevan direktiivinen täytäntöön panon yhteydessä.

Sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien mukaan sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tehtävänä on luoda lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, toimivalta ja vastuu määritellään usein kirjallisessa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa, joka on organisaation hallituksen hyväksymä.

A primary responsibility of the audit committee is to oversee the integrity of the company’s accounting and reporting practices and financial statements. The audit committee is also in regular interaction with external and internal auditors. The responsibilities require significant time commitment from the audit committee members and their substantial focus on assessment of risks and judgmental issues. Therefore, the audit committee has an important role in ensuring the correctness and reliability of financial reporting.

According to the international standards for the professional practice of internal auditing, internal audit is independent, objective assurance and consulting activity whose purpose is to add value and improve an organization’s operations. The internal audit activity helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management and control processes. The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity are often defined in an internal audit charter that has been approved by the organization’s board.

Tarkastusvaliokunta Sääntelyperusta Osakeyhtiölaki Osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta) sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon…

Lue lisää

Jäsenille