Yritysrahoitus

Tarkistettu: 16.09.2020

Tiivistelmä

Jokaisen yhtiön tulisi osana strategiatyötään määritellä tavoiteltu pääomarakenne, joka mahdollistaa laaditun strategian toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiön pääomarakenteen tulisi huomioida toimialan erityispiirteet ja toimintaympäristö. Yhtä oikeaa yleistä pääomarakennetta ei olemassa, sillä jokaisen yhtiön pääomarakenne on kompromissi erilaisten tavoitteiden välillä. Tarjolla on erilaisia ratkaisuja, jotka sopivat yhtiön taloudelliseen tilanteeseen vastuullisuus huomioiden.

Pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta löytyy monia vaihtoehtoja erilaisiin rahoitustarpeisiin. Pankkien myöntämät luotot voivat olla syndikoituja tai bilateraalisia, kokonaan nostettua luottoa tai luottolimiittejä, vakuudellisia tai vakuudettomia sopimuksia. Nämä kaikki ovat tekijöitä, joita yrityksen kannattaa pohtia rahoitustarpeita suunnitellessaan, jotta optimaalinen ratkaisu löydetään. Pankkirahoitukseen liittyvät olennaisesti myös kovenantit, eli sopimusvakuudet. Kovenantteja seurataan sovituilla tunnusluvuilla, joiden taso vaikuttaa monesti myös rahoituksen hinnoitteluun. Myös vastuullisuustavoitteita voidaan sitoa luoton hinnoitteluun sopimalla tavoitteiden saavuttamisen vaikutuksesta luoton marginaaliin.

Erilaiset rahoitukseen liittyvät ehdot vaihtelevat rahoituslähteittäin, ja ne tulee huomioida kokonaisuutta suunniteltaessa. Olennaista on, että yhtiön rahoitusrakenne mahdollistaa valitun strategian toteuttamisen toimintaympäristö ja sen muutokset huomioiden. Nykyisin rahoitusehdot voivat sisältää myös yhtiön vastuullisuuteen liittyviä ehtoja, kuten varojen käyttökohteen rajaamista vastuullisiin käyttökohteisiin tai yhtiön vastuullisuustavoitteita osana niin kutsuttua kestävyyskriteerilainaa. Kestävän rahoituksen kenttä kehittyy nopeasti, ja vastuullisuus tulee osaksi yhä useampia rahoitusratkaisuja ja vastuullisen rahoituksen teemat laajenevat ympäristövastuusta kohti yritysvastuuta.

Finanssiryhmä on rahoittajana välillisessä, vakavasti otettavassa, vastuussa yritysasiakkaita rahoitettaessa. Rahoituspäätöksissä tulee huomioida myös sosiaalinen vastuu ja ympäristökysymykset, jolloin rahoittajat osaltaan tukevat asiakkaita siirtyessä kohti kestävää taloutta.

Each company should define, as part of its strategy work, a capital structure target that enables the company to implement its strategy in the best possible way. The capital structure should take into account the special characteristics of the sector and the business environment. There is no single correct capital structure – each company’s capital structure is a compromise between several different targets. The companies should be provided solutions that suit their financial position while taking account of responsibility aspects.

Long-term bank financing includes an extensive range of alternatives for various financing needs. These include syndicated and bilateral loans, loans fully drawn down and credit facilities, secured and unsecured contracts. These are factors that the company should consider when planning their financing needs in order to find an optimal solution. Another key element of bank financing are covenants, or undertakings given by a borrower as part of a loan agreement. Covenants are implemented by monitoring a set of agreed key indicators. These indicators often affect the price of financing, too. The price of financing may also be tied to responsibility targets so that the achievement of those targets will affect the loan margin.

The terms and conditions of financing vary depending on the source of financing and should be taken into account when planning the overall capital structure. It is essential that the company’s capital structure enables it to implement its strategy while taking account of its business environment and any changes in it. Today, the terms and conditions of financing may include conditions related to corporate responsibility, such as allowing the company to use the funds only for responsible purposes, or including the company’s responsibility targets as part of a so-called sustainability-linked loan. The field of sustainable financing is developing rapidly. Responsibility is linked to an increasing number of financing solutions, and the themes of responsible financing are expanding from environmental liability towards corporate responsibility.

Financial services group has indirect responsibility when financing corporate customers, and this responsibility is taken seriously. Social responsibility and environmental aspects are taken into consideration in financing decisions. The customers should be supported in transitioning to a sustainable economy.

Yritysrahoitus ja rahoituksen lähteet Jokaisen yhtiön tulisi osana strategiatyötään määritellä tavoiteltu pääomarakenne, joka mahdollistaa laaditun strategian toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla….

Lue lisää

Jäsenille