Yritysrahoitus

Tarkistettu: 05.02.2024

Tiivistelmä

Jokaisen yrityksen tavoitteena tulisi olla optimaalisen, juuri itselle sopivan pääomarakenteen suunnittelu. Hyvin suunnitellulla pääomarakenteella on vaikutuksensa yrityksen taloudelliseen terveyteen ja pitkän aikavälin menestykseen. Tämän takia suunnitteluvaiheessa yritysten on syytä pureutua erilaisiin tarjolla oleviin rahoitusvaihtoehtoihin tarkasti.

Pitkäaikaisesta pankkirahoituksesta löytyy monia vaihtoehtoja erilaisiin rahoitustarpeisiin. Pankkien myöntämät luotot voivat olla luonteeltaan syndikoituja tai bilateraalisia, kokonaan nostettuja luottoja tai luottolimiittejä, vakuudellisia tai vakuudettomia sopimuksia. Lisäksi nykyään on hyvin yleistä, että pankkirahoitus toteutetaan vastuullisuusehtoihin linkitettynä, esimerkiksi vihreinä lainoina tai kestävyyskriteerilainoina. Kestävän rahoituksen kenttä kehittyy nopeasti, ja vastuullisuus on tullutkin osaksi yhä useampia rahoitusratkaisuja, teemojen laajentuessa jatkuvasti ympäristövastuusta kohti yritysvastuuta. Erilaiset rahoitukseen liittyvät ehdot vaihtelevat rahoituslähteittäin, ja ne tulee huomioida kokonaisuutta suunniteltaessa. Toisaalta perinteisen pankkirahoituksen ohella yrityksillä on käytettävissään myös muita oman- ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusratkaisuja, joiden väliltä muodostaa itselle ja kuhunkin tilanteeseen sopivin kokonaisuus.

Finanssiryhmä on rahoittajana välillisessä, vakavasti otettavassa vastuussa yritysasiakkaita rahoitettaessa. Rahoituspäätöksiä tehdessään pankki usein huomioi myös yrityksen ja rahoitettavan hankkeen sosiaalisen vastuun sekä ympäristökysymykset, jolloin rahoittajat osaltaan tukevat asiakkaita näiden siirtyessä kohti kestävää taloutta.

Each company should define, as part of its strategy work, a capital structure target that enables the company to implement its strategy in the best possible way. The capital structure should take into account the special characteristics of the sector and the business environment. There is no single correct capital structure – each company’s capital structure is a compromise between several different targets. The companies should be provided solutions that suit their financial position while taking account of responsibility aspects.

Long-term bank financing includes an extensive range of alternatives for various financing needs. These include syndicated and bilateral loans, loans fully drawn down and credit facilities, secured and unsecured contracts. These are factors that the company should consider when planning their financing needs in order to find an optimal solution. Another key element of bank financing are covenants, or undertakings given by a borrower as part of a loan agreement. Covenants are implemented by monitoring a set of agreed key indicators. These indicators often affect the price of financing, too. The price of financing may also be tied to responsibility targets so that the achievement of those targets will affect the loan margin.

The terms and conditions of financing vary depending on the source of financing and should be taken into account when planning the overall capital structure. It is essential that the company’s capital structure enables it to implement its strategy while taking account of its business environment and any changes in it. Today, the terms and conditions of financing may include conditions related to corporate responsibility, such as allowing the company to use the funds only for responsible purposes, or including the company’s responsibility targets as part of a so-called sustainability-linked loan. The field of sustainable financing is developing rapidly. Responsibility is linked to an increasing number of financing solutions, and the themes of responsible financing are expanding from environmental liability towards corporate responsibility.

Financial services group has indirect responsibility when financing corporate customers, and this responsibility is taken seriously. Social responsibility and environmental aspects are taken into consideration in financing decisions. The customers should be supported in transitioning to a sustainable economy.

Yritysrahoitus ja rahoituksen lähteet Jokaisen yhtiön tulisi osana strategiatyötään määritellä itselleen sellainen pääomarakenne, joka mahdollistaa laaditun strategian toteuttamisen parhaalla mahdollisella…

Lue lisää

Jäsenille