Mistä on hyvä hallituksen jäsen tehty?

Hyvässä hallituksen jäsenessä yhdistyvät business-ymmärrys, integriteetti ja kyky tarkastella tulevaisuutta.

Yrityksen tärkein tehtävä – miten se vaikuttaa hallituksen jäsenen profiiliin?

Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Hallituksen jäsenen tulee tajuta, miten yritys tekee rahaa ja miten ansaintalogiikka voi muuttua liiketoimintaympäristön mukana. Tämän ymmärtää parhaiten, jos on itse ollut tulosvastuussa ja johtanut aidossa kilpailutilanteessa toimivaa yritystä tai tulosyksikköä.

Hallituksen jäsenen tulee siis ymmärtää yrityksen arvoketju ja nähdä erilaisten megatrendien – kuten digitalisoitumisen, väestön vanhenemisen, kaupungistumisen, ympäristötietoisuuden ja kehittyvien maiden kilpailun – mahdolliset vaikutukset.

Niinpä hallituksissa tulee olla pääosin business-ihmisiä – ei eri funktioiden asiantuntijoita.

Uskaltaako hallitus haastaa operatiivista johtoa?

Esimerkin varovaisesta hallituksesta tarjoaa Kodak, joka ennen digiaikaa hallitsi valokuvausmarkkinoita. Paradoksaalista kyllä yhtiö kehitti ensimmäisen digitaalisen kameran vuonna 1975. Yrityksen hallitus hyllytti hankkeen, koska pelkäsi sen vahingoittavan hyvin kannattanutta filminvalmistustaan.

Tarina johti velkasaneeraukseen.

Esimerkkejä löytyy lähempääkin: eräs suomalainen matkapuhelinyhtiö, paperiteollisuus, vähittäiskauppa ja media-ala ja ovat kaikki astelleet samaa polkua.

Liiketoiminnan ymmärtämisen lisäksi hallituksen jäsenen tärkeä ominaisuus on se, että hän on aidosti kiinnostunut yrityksestä ja sitä ympäröivästä maailmasta. Jäsenen tulee aidosti kuunnella ja yrittää ymmärtää ihmisiä ja tilanteita. Samalla jäsenen tulee uskaltaa haastaa ja sparrata toimivaa johtoa.

Strategisista vaihtoehdoista ja ratkaisuista keskustellaan ja argumentoidaan ennen päätöstä!

Tarvitaan myös rohkeutta, henkilökohtaista integriteettiä – uskallusta puuttua asioihin, kun sen hetki on.  Niin on tehtävä vaikka sitten oman aseman uhalla.