Riittääkö hallituksen osaaminen tuleviin haasteisiin?

Pandemia on jakanut hallitukset jyviin ja akanoihin. Osa on kyennyt ketterään sopeutumiseen, kehittämään uusia toimintatapoja ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. Kaikkien yritysten tilanne ei ole yhtä hyvä, vaikkakin on todettava, ettei pandemia ole kohdellut yrityksiä tasapuolisesti.

Pandemian lisäksi yrityksiä kurittavat nyt erinäiset haasteet: ilmastonkriisi, energiakriisi, komponenttipula, toimitusketjujen ongelmat ja työvoimapula.

Geopolitiikkakin kulkee riskirajoilla. Yritysten omistajien onkin nyt syytä paneutua hallituskokoonpanoihin, jotta tarvittavat muutokset ehditään valmistella ennen kevään yhtiökokouksia.

Erityisesti pk-sektorilla on omistajien syytä valpastua. Kauppakamareiden hallitusbarometri 2021:n mukaan pääosassa (78 %) yritysten hallituksia on riittävän monipuolinen osaaminen yrityksen nykytilanteen kannalta.

Tilanne muuttuu merkittävästi, kun katse käännetään tulevaisuuteen. Nimittäin peräti 40 prosenttia barometriin vastanneista yritysjohtajista katsoi, ettei hallituksessa ole riittävää osaamista yrityksen tulevien haasteiden, kuten kasvun, kansainvälistymisen tai teknologisen murroksen, kannalta. Ja 40 prosenttia kertoi, ettei hallituksen jäsenistössä ole riittävää vaihtuvuutta. Kaiken kukkuraksi lähes kolmannes (28 %) kertoi hallituksessa olevan vapaamatkustaja eli että kaikki jäsenet eivät panosta ja osallistu riittävästi hallitustyöhön.

Luvut ovat kylmääviä, mutta 800 yritysjohtajan vastaukset antanevat oikean kuvan pk-yritysten hallituksista ympäri Suomen. Apuvälineeksi tilanteen parantamiseksi kannattaa ottaa hallituskokoonpanon ja hallitustyöskentelyn arviointi, joka pörssiyhtiöillä kuuluukin vuosittain ohjelmaan.

Hallitustyön arvioinnin hyödyllisyys edellyttää puheenjohtajan aitoa halua ja sitoutumista hallitustyön kehittämiseen. Jos sitä ei ole, arviointi jää muodollisuudeksi ja ajanhukaksi. Yritysten kohtaamat haasteet ovat kuitenkin sitä luokkaa, että omistajien on varmistettava asianmukaisen arvioinnin tekeminen sekä avattava silmänsä sen tuloksille ja kartoitettava mahdollisesti tarvittavia lisäosaajia hallitukseen.

Suuret yritykset käyttävät nykyään vakiintuneesti headhuntereita uusien hallituskykyjen etsintään. Pk-sektorilla tämä ei välttämättä ole realismia, mutta DIFin julkisesta jäsenluettelosta voi saada ideoita.

Myös kauppakamareiden HHJ-kurssin ja -tutkinnon suorittaneista löytyy osaajia. Toimeen kannattaa ryhtyä, sillä kauppakamareiden Pk-hallitusbarometrin mukaan yritysjohtajista lähes 90 prosenttia on erittäin tai hyvin tyytyväisiä ulkopuolisten hallitusjäsenten toimintaan.

Kirjoitus on alun perin julkaisu Kauppakamarilehdessä 2.2.2022.

Tilaa ilmoitukset
Ilmoita kun
guest
0 Kommenttia
Inline Feedbacks
View all comments